ODBORNIKI

Odbor od januarja 2015 naprej:

Predsednik: OSR VD Katz Lenart, 9155 Gradiče 4

  1. Podpredsednik: Mag. Logar Jokej, 9155 Gradiče 4
  2. Podpredsednik: Valentin Hirm, 9155 Gornja vas 13

Tajnica: VD Logar Vida, 9150 Čirkovče 49

Namestnica: Katz – Logar Rosina, 9150 Nonča vas 85

Blagajnik: Lutnik Franc, 9155 Doljna vas 11

Namestnica: Trampusch Renate, 9155 Doljna vas 11

Odborniki: Christa Meklin-Sumnitsch, Mag. Richard Grilc

Pregledovalca računov:

Dekan Wutte Simon, 9155 Žvabek 11

Aktualni odbor od leta 2012 naprej

Na občnem zboru našega društva, dne 28. januarja 2012 smo izvolili sledeči odbor:

Člani so:

Predsednik: OSR VD Katz Lenart, 9155 Gradiče 4

  1. Podpredsednik: Mag. Logar Jokej, 9155 Gradiče 4
  2. Podpredsednik: Valentin Hirm, 9155 Gornja vas 13

Tajnica: VD Logar Vida, 9150 Čirkovče 49

Namestnica: Katz – Logar Rosina, 9150 Nonča vas 85

Blagajnik: Lutnik Franc, 9155 Doljna vas 11

Namestnica: Trampusch Renate, 9155 Doljna vas 11

Odborniki: Christa Meklin-Sumnitsch, Mag. Richard Grilc

Pregledovalca računov:

Dekan Wutte Simon, 9155 Žvabek 11

Logar Stefan, 9150 Nonča vas 104

 

Društveno vodstvo 1910-2012/Vereinsführung 1945-2012

Od ustanovitve do 2. svetovne vojne: podatki so nenatančni, ker ni nobenih točnih zapiskov Bis zum 2. Weltkrieg sind die Angaben unvollständig

1910 – 1912 predsednik/Obmann župnik/Pfarrer Franc Uranšek odborniki/Vorstandsmitglieder Lindl, Žvancer

1920 – 1921 predsednik/Obmann Kranjc Jurij, p.d. Rajdl

1923 predsednik/Obmann Krištof Karl, p.d. Stogart

1934 – 1935 predsednik/Obmann Potočnik Štefan, p.d. Kovačej ( možno, da je bil že leta poprej/vielleicht auch schon in den Jahern davor)

1936 – 1938 predsednik/Obmann morda Franc Rudolf, p.d. Šuštarjev

1939 – 1940 predsednik/Obmann Krištof Karl, p.d. Hojnik

1941 – do ukinitve društva/Vereinsverbot predsednik/Obmann Anton Žvancer

Predsedniki in odborniki po letu 1945/Obmänner und Vorstandsmitglieder nach 1945

1946 – 1947 Srienc Stanko, trgovec v Žvabeku/Kaufmann in Schwabegg Krištof Karl, p.d. Hojnik Lutnik Filip, p.d. Krištan

1948 – 1951 predsednik/Obmann Lutnik Filip, p.d. Krištan podpredsednik/Obmannstellvertreter Potočnik Paul, p.d. Kovačej

tajnik/Schriftführer Krištof Štefan, Stogartov namestnik/Stellvertreter Srienc Stanko, trgovec/Kaufmann

blagajnik/Kassier Kolter Janez, p.d. Movrč namestnica/Stellvertreterin Zechner Marica, Jomrova

knjižničar/Bibliothekar Lutnik Lipej, Krištanov namestnica/Stellvertreterin Krištof Ančka, Stogartova

1951 – 1952 predsednik/Obmann Zechner Martin, p.d. Jomr podpredsednik/Obmannstellvertreter Lutnik Filip, p.d. Krištan

tajnik/Schriftführer Kolter Janez, p.d. Movrč

blagajničarka/Kassierin Zechner Dragica, Jomrova

knjižničar/Bibliothekar Oroš Ernst, Jedločnikov namestnica/Stellvertreterin Mihev Gita, Kojžrova

1953 – 1957 izvoli se stari odbor, le knjižničar postane župnik Zupan Ignac der alte Vorstand wird bestätigt, Bibliothekar wird Pfarrer Zupan Ignac

1958 – 1962 predsednik/Obmann Lutnik Filip, p.d. Kajžer podpredsednik/Obmannstellvertreter Krištof Štefan, Stogartov

tajnik/Schriftführer Zechner Martin, p.d. Jomr namestnik/Stellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč

blagajnik/Kassier Krištof Karl, p.d. Hojnik namestnik/Stellvertreter Stergar Ivan, p.d. Randev

knjižničarka/Bibliothekarin Zupan Johana, farovška/Pfarrköchin

1963 – 1973 predsednik/Obmann Kolter Janez, p.d. Movrč podpredsednik/Obmannstellvertreter Potočnik Martin, Kovačejev

tajnik/Schriftführer Zechner Martin, p.d. Jomr

blagajnik/Kassier Lutnik Filip, p.d. Kajžer

knjižničarka/Bibliothekarin Zupan Johana, farovška/Pfarrköchin

1974 – 1977 predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč

tajnica/Schriftführerin Logar Marija, Mlakarjeva v Gradičah

blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov

knjižničar/Bibliothekar Šteharnik Joško, p.d. Hežl

mladinski odsek/Jugendsektion Mihev Hanzej, Randevov

1978 – 1983 predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč

tajnica/Schriftführerin Kolter Rozvita, Movrčeva

blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov

knjižničarka/Bibliothekarin Zupan Johana, farovška

športni odsek/Sportsektion Mihev Hanzej, Randevov

1984 – 1987 predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč podpredsednik/Obmannstellvertreter Logar Bertej, Mlakarjev

tajnica/Schriftführerin Krištof Vida, Stogartova namestnica/Stellvertreterin Katz Rozina, Mlakarjeva

blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov namestnik/Stellvertreter Perč Mirko

knjižničarka/Bibliothekarin Potočnik Ulrike, Rihtarjeva namestnik/Stellvertreter Potočnik Reinhold, Rihtarjev

odbornika/Vorstandsmitglieder župnik/Pfarrer Wutte Simon in/und Hirm Jokej ml., Šuvarjev

1988 – 1991 predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč podpredsednica/Obmannstellvertreterin Stefitz Edith, Kupčeva

tajnica/Schriftführerin Logar – Krištof Vida, Stogartova namestnica/Stellvertreterin Katz Rozina, Mlakarjeva

blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov namestnica/Stellvertreterin Lutnik Renate, Krištanova

knjižničarka/Bibliothekarin Potočnik Ulrike, Rihtarjeva

odbornik/Vorstandsmitglied župnik Wutte Simon

1992 – 1997 predsednik/Obmann dir. Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Hirm Foltej, Šuvarjev podpredsednik/Obmannstellvertreter Logar Jokej, Mlakarjev

tajnica/Schriftführerin Logar – Krištof Vida, Stogartova namestnica/Stellvertreterin Katz Rozina, Mlakarjeva

blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov namestnica/Stellvertreterin Trampusch Renate, Krištanova

preglednika/Rechnungsprüfer Logar Štefej, Mlakarjev in/und Potočnik Ulrike, Rihtarjeva

odborniki/Vorstandsmitglieder Kap Štefka, učiteljica v Žvabeku/Lehrerin in Schwabegg; Meklin Krista, Trampuževa iz Doba; Krop Pepej, Pušni na Kogelski gori; Hirm Fridl, Šuvarjev; Kraut Renate iz Bistrice; župnik Wutte Simon in Drug Mihej, Arnovtov

1998 – 2000 predsednik/Obmann dir. Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Hirm Foltej, Šuvarjev podpredsednik/Obmannstellvertreter mag. Logar Jokej, Mlakarjev

tajnica/Schriftführerin dir. Logar Vida- Stogartova namestnica/Stellvertreterin Katz – Logar Rozina, Mlakarjeva

blagajnik Lutnik Franc- Krištanov namestnica/Stellvertreterin Trampusch Renate- p.d. Krištanca

preglednika/Rechnungsprüfer dekan/Dechant Wutte Simon in Logar Štefej- Mlakarjev

odborniki/Vorstandsmitglieder Meklin Krista- Trampuževa iz Doba, Kap Štefka iz Večne vasi, Pepej Krop – Pušni na Kogelski gori

2001 – 2005: občni zbor potrdi stari odbor za nadaljnjo periodo/der alte Vorstand wird bestätigt

2006 – 2008: občni zbor potrdi stari odbor za nadaljnjo periodo/der alte Vorstand wird bestätigt

2009-20012

predsednik/Obmann dir. Katz Lenart, Ravnikov podpredsednik/Obmannstellvertreter Hirm Foltej, Šuvarjev podpredsednik/Obmannstellvertreter mag. Logar Jokej, Mlakarjev

tajnica/Schriftführerin dir. Logar Vida– Stogartova namestnica/Stellvertreterin Katz – Logar Rozina, Mlakarjeva

blagajnik Lutnik Franc– Krištanov namestnica/Stellvertreterin Trampusch Renate– p.d. Krištanca

preglednika/Rechnungsprüfer dekan/Dechant Wutte Simon Logar Štefej– Mlakarjev

odborniki/Vorstandsmitglieder Meklin Krista– Trampuževa iz Doba Kap Štefka iz Večne vasi Pepej Krop – Pušni na Kogelski gori