ODBORNIKI

      ODBOR KPD DRAVA / VORSTAND 2023-

 • Predsednik: Prof. Mag. Logar Jokej
 • Podpredsednica: Prof. Victoria Meklin BA BEd MA MA
 • Blagajničarka: Katz–Logar Rosina
 • Namestnica: Trampusch Renate
 • Tajnica: VD Logar Vida
 • Namestnica: Olga Lutnik, BEd 
 • Odborniki: Christine Meklin-Sumnitsch, Mag. Richard Grilc, Pepej Krop, Silvia Hirm, Susanne Kolenik, podžupan Benjamin Malle, Simon Kogelnik
 • Pregledovalca računov: Štefan Logar, BEd, Pepej Krop

 

Društveno vodstvo 1910-2012/Vereinsführung 1910-2012

Od ustanovitve do 2. svetovne vojne so podatki nenatančni, ker ni nobenih točnih zapiskov.  Bis zum 2. Weltkrieg sind die Angaben unvollständig.

1910 – 1912 predsednik/Obmann župnik/Pfarrer Franc Uranšek odborniki/Vorstandsmitglieder Lindl, Žvancer

1920 – 1921 predsednik/Obmann Kranjc Jurij, p.d. Rajdl

1923 predsednik/Obmann Krištof Karl, p.d. Stogart

1934 – 1935 predsednik/Obmann Potočnik Štefan, p.d. Kovačej ( možno, da je bil že leta poprej/vielleicht auch schon in den Jahren davor)

1936 – 1938 predsednik/Obmann morda Franc Rudolf, p.d. Šuštarjev

1939 – 1940 predsednik/Obmann Krištof Karl, p.d. Hojnik

1941 – do ukinitve društva/Vereinsverbot predsednik/Obmann Anton Žvancer

 

Predsedniki in odborniki po letu 1945/Obmänner und Vorstandsmitglieder nach 1945

1946 – 1947

 • Srienc Stanko, trgovec v Žvabeku/Kaufmann in Schwabegg
 • Krištof Karl, p.d. Hojnik
 • Lutnik Filip, p.d. Krištan

1948 – 1951

 • predsednik/Obmann Lutnik Filip, p.d. Krištan
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Potočnik Paul, p.d. Kovačej
 • tajnik/Schriftführer Krištof Štefan, Stogartov
 • namestnik/Stellvertreter Srienc Stanko, trgovec/Kaufmann
 • blagajnik/Kassier Kolter Janez, p.d. Movrč
 • namestnica/Stellvertreterin Zechner Marica, Jomrova
 • knjižničar/Bibliothekar Lutnik Lipej, Krištanov
 • namestnica/Stellvertreterin Krištof Ančka, Stogartova

1951 – 1952

 • predsednik/Obmann Zechner Martin, p.d. Jomr
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Lutnik Filip, p.d. Krištan
 • tajnik/Schriftführer Kolter Janez, p.d. Movrč
 • blagajničarka/Kassierin Zechner Dragica, Jomrova
 • knjižničar/Bibliothekar Oroš Ernst, Jedločnikov
 • namestnica/Stellvertreterin Mihev Gita, Kojžrova

1953 – 1957  

izvoli se stari odbor, le knjižničar postane župnik Zupan Ignac der alte Vorstand wird bestätigt, Bibliothekar wird Pfarrer Zupan Ignac

1958 – 1962

 • predsednik/Obmann Lutnik Filip, p.d. Kajžer
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Krištof Štefan, Stogartov
 • tajnik/Schriftführer Zechner Martin, p.d. Jomr
 • namestnik/Stellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč
 • blagajnik/Kassier Krištof Karl, p.d. Hojnik
 • namestnik/Stellvertreter Stergar Ivan, p.d. Randev
 • knjižničarka/Bibliothekarin Zupan Johana, farovška/Pfarrköchin

1963 – 1973

 • predsednik/Obmann Kolter Janez, p.d. Movrč
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Potočnik Martin, Kovačejev
 • tajnik/Schriftführer Zechner Martin, p.d. Jomr
 • blagajnik/Kassier Lutnik Filip, p.d. Kajžer
 • knjižničarka/Bibliothekarin Zupan Johana, farovška/Pfarrköchin

1974 – 1977

 • predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč
 • tajnica/Schriftführerin Logar Marija, Mlakarjeva v Gradičah
 • blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov
 • knjižničar/Bibliothekar Šteharnik Joško, p.d. Hežl
 • mladinski odsek/Jugendsektion Mihev Hanzej, Randevov

1978 – 1983

 • predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč
 • tajnica/Schriftführerin Kolter Rozvita, Movrčeva
 • blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov
 • knjižničarka/Bibliothekarin Zupan Johana, farovška
 • športni odsek/Sportsektion Mihev Hanzej, Randevov

1984 – 1987

 • predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Logar Bertej, Mlakarjev
 • tajnica/Schriftführerin Krištof Vida, Stogartova
 • namestnica/Stellvertreterin Katz Rozina, Mlakarjeva
 • blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov
 • namestnik/Stellvertreter Perč Mirko
 • knjižničarka/Bibliothekarin Potočnik Ulrike, Rihtarjeva
 • namestnik/Stellvertreter Potočnik Reinhold, Rihtarjev
 • odbornika/Vorstandsmitglieder župnik/Pfarrer Wutte Simon in/und Hirm Jokej ml., Šuvarjev

1988 – 1991

 • predsednik/Obmann Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Kolter Janez, p.d. Movrč
 • podpredsednica/Obmannstellvertreterin Stefitz Edith, Kupčeva
 • tajnica/Schriftführerin Logar–Krištof Vida, Stogartova
 • namestnica/Stellvertreterin Katz Rozina, Mlakarjeva
 • blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov
 • namestnica/Stellvertreterin Lutnik Renate, Krištanova
 • knjižničarka/Bibliothekarin Potočnik Ulrike, Rihtarjeva
 • odbornik/Vorstandsmitglied župnik Wutte Simon

1992 – 1997

 • predsednik/Obmann dir. Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Hirm Foltej, Šuvarjev
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter mag. Logar Jokej, Mlakarjev
 • tajnica/Schriftführerin Logar–Krištof Vida, Stogartova
 • namestnica/Stellvertreterin Katz Rozina, Mlakarjeva
 • blagajnik/Kassier Lutnik Franc, Krištanov
 • namestnica/Stellvertreterin Trampusch Renate, Krištanova
 • preglednika/Rechnungsprüfer Logar Štefej, Mlakarjev in/und Potočnik Ulrike, Rihtarjeva
 • odborniki/Vorstandsmitglieder Kap Štefka, učiteljica v Žvabeku/Lehrerin in Schwabegg; Meklin Krista, Trampuževa iz Doba; Krop Pepej, Pušni na Kogelski gori; Hirm Fridl, Šuvarjev; Kraut Renate iz Bistrice; župnik Wutte Simon in Drug Mihej, Arnovtov

1998 – 2000

 • predsednik/Obmann dir. Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Hirm Foltej, Šuvarjev
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter mag. Logar Jokej, Mlakarjev
 • tajnica/Schriftführerin dir. Logar Vida- Stogartova
 • namestnica/Stellvertreterin Katz–Logar Rozina, Mlakarjeva
 • blagajnik Lutnik Franc– Krištanov
 • namestnica/Stellvertreterin Trampusch Renate, p.d. Krištanca
 • preglednika/Rechnungsprüfer dekan/Dechant Wutte Simon in Logar Štefej – Mlakarjev
 • odborniki/Vorstandsmitglieder Meklin Krista- Trampuževa iz Doba, Kap Štefka iz Večne vasi, Pepej Krop – Pušni na Kogelski gori

2001 – 2005: občni zbor potrdi stari odbor za nadaljnjo periodo/der alte Vorstand wird bestätigt

2006 – 2008: občni zbor potrdi stari odbor za nadaljnjo periodo/der alte Vorstand wird bestätigt

2009-20012

 • predsednik/Obmann dir. Katz Lenart, Ravnikov
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter Hirm Foltej, Šuvarjev
 • podpredsednik/Obmannstellvertreter mag. Logar Jokej, Mlakarjev
 • tajnica/Schriftführerin dir. Logar Vida– Stogartova
 • namestnica/Stellvertreterin Katz – Logar Rozina, Mlakarjeva
 • blagajnik Lutnik Franc– Krištanov
 • namestnica/Stellvertreterin Trampusch Renate– p.d. Krištanca
 • preglednika/Rechnungsprüfer dekan/Dechant Wutte Simon Logar Štefej– Mlakarjev
 • odborniki/Vorstandsmitglieder Meklin Krista– Trampuževa iz Doba Kap Štefka iz Večne vasi Pepej Krop – Pušni na Kogelski gori

2012 – 2015   Na občnem zboru našega društva, dne 28. januarja 2012 smo izvolili sledeči odbor:

 • Predsednik: OSR VD Katz Lenart, 9155 Gradiče 4
 • Podpredsednik: Mag. Logar Jokej, 9155 Gradiče 4
 • Podpredsednik: Valentin Hirm, 9155 Gornja vas 13
 • Tajnica: VD Logar Vida, 9150 Čirkovče 49
 • Namestnica: Katz – Logar Rosina, 9150 Nonča vas 85
 • Blagajnik: Lutnik Franc, 9155 Doljna vas 11
 • Namestnica: Trampusch Renate, 9155 Doljna vas 11
 • Odborniki: Christa Meklin-Sumnitsch, Mag. Richard Grilc, Pepej Krop
 • Pregledovalca računov:   Dekan Wutte Simon, 9155 Žvabek 11 in Logar Stefan, 9150 Nonča vas 104

  2015 -2019
 • Predsednik: OSR VD Katz Lenart, 9155 Gradiče 4
 • Podpredsednik: Mag. Logar Jokej, 9155 Gradiče 4
 • Podpredsednik: Valentin Hirm, 9155 Gornja vas 13
 • Tajnica: VD Logar Vida, 9150 Čirkovče 49
 • Namestnica: Katz – Logar Rosina, 9150 Nonča vas 85
 • Blagajnik: Lutnik Franc, 9155 Doljna vas 11
 • Namestnica: Trampusch Renate, 9155 Doljna vas 11
 • Odborniki: Christa Meklin-Sumnitsch, Mag. Richard Grilc, Pepej Krop
 • Pregledovalca računov:  Dekan Wutte Simon, 9155 Žvabek 11, Štefan Logar, 9150 Nonča vas

ODBOR KPD DRAVA / VORSTAND 2020-2022

 • Predsednik: OSR VD Katz Lenart, 9155 Gradiče 4
 • Podpredsednik: Mag. Logar Jokej, 9155 Gradiče 4
 • Tajnica: VD Logar Vida, 9150 Čirkovče 49
 • Namestnica: Logar Alina, BEd, 9150 Čirkovče 49
 • Blagajničarka: Katz–Logar Rosina, 9150 Nonča vas 85
 • Namestnica: Trampusch Renate, 9155 Doljna vas 11
 • Odborniki: Christine Meklin-Sumnitsch, Mag. Richard Grilc, Pepej Krop, Dipl.Päd. Valentin Hirm, Marko Kumer, Susanne Kolenik
 • Pregledovalca računov: Štefan Logar, Pepej Krop