ZELJNATI LIST 2005

Lutkovna igra ZELJNATI LIST 2005

Lutkovna skupina KPD Drava 2005

Članice

iz Suhe: Borstner Judith in Simone, Grothaus Christine

iz Doljne vasi: Trampusch Julia

iz Gornje vasi: Hirm Silvija, Hirm Martina, Grilc Ana, Vrhnjak Maja in Ana

iz Doba: Meklin Viktorija

iz Čirkovč: Logar Klara

iz Nonče vasi: Katz Tamina in Timna