Zgodovina

Želja po izobraževalnem društvu
Iz virov je razbrati, da se je želja po ustanovitvi kakšnega izobraževalnega društva porodila že leta 1908. Leta 1909 pa je neki dopisnik ( verjetno g. župnik ) zapisal v tedniku MIR: Kmalu ustanovimo izobraževalno društvo, da se bomo sami izobraževali.

Ustanovitev društva
Leta 1910 je okrajno glavarstvu iz Velikovca dovolilo in potrdilo ustanovitev društva pod imenom » Krščansko – slovensko izobraževalno društvo za Žvabek«. Ustanovitelj in gonilna sila društva je bil tedanji žvabeški župnik Franc Uranšek, ki je prišel v žvabeško faro leta 1905 in deloval do leta 1948.

Delovanje društva
Društveno delo se je v glavnem osredotočilo na jezikovno izobraževanje mladine in odraslih, na predavanja strokovnjakov, na gledališke predstave in na ohranjevanje ter poživitev ljudskih in cerkvenih pesmi.

Gledališka skupina|Theatergruppe 1935
Gledališka skupina|Theatergruppe 1935

Preimenovanje društva
Katoliško prosvetno društvo za Žvabek se je leta 1939 preimenovalo v » Slovensko prosvetno društvo v Žvabeku. Po vsej verjetnosti je že tedaj nosilo ime »Drava«.

Prepoved društvenega delovanja
Za časa nacizma je bilo društvo likvidirano in delovanje ukinjeno. Uporaba slovenskega jezika je bila v javnosti prepovedana. Nemščina je povsod postala obvezen jezik. Društveno knjižnico so nacisti uničili in knjige zažgali.

Poživitev prosvetnega dela
Takoj po drugi svetovni vojni, maja 1945 se je prosvetno delo spet začelo s pripravljanjem novih iger. Društvu se je pridružilo lepo število novih igralcev. Igralska skupina je nastopala  pri Luknerju in tudi pri Obnarju.

Farni dom
Na prostoru pogorelega poslopja poleg župnišča so agilni žvabeški možje pod vodstvom župnika Zupana leta 1951 začeli z gradnjo farnega doma in ga leta 1954 blagoslovili.

Nemški duh
Z ustanovitvijo takozvane »Dorfgemeinschaft«, katero je ustanovil učitelj Rap, je prišlo med igralci do razcepa in se je začel spet utrjevati nemški duh, ki ga je sadil hitlerizem. Vseeno se je kulturno delo nadaljevalo in sta poleg igralske skupine nastopala tudi moški in mešani zbor.
 

Ponovno preimenovanje društva
Na občnem zboru leta 1963 so društveniki sklenili, da se društvo odslej naprej imenuje »Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku« in se včlani v Krščansko kulturno zvezo.

Omejeno delovanje
Do leta 1973 se je delovanje društva omejilo na gostovanja sosednjih društev, na predavanja g. Zaletela, na materinske proslave in na miklavževanje. Le malokdaj so uprizorili kakšno igro.

Poživitev delovanja
Z novim odborom se je leta 1974 začelo bolj usmerjeno delovanje društva. Tako so novi in mladi igralci naštudirali za pust dve kratki igri in s tem storili prvi korak k lastnemu kreativnemu delovanju.

PIS 1978

Pevsko instrumentalna skupina
Janko Tolmajer, tedanji žvabeški učitelj, je poleg šolskih obveznosti delal z mladino tudi na pevskem področju in tako pripravil tla za ustanovitev  »Pevsko – instrumentalne skupine« katero je ustanovila učiteljica Rozina Katz – Logar.

 

Oktet Suha
Leta 1981 so na Suhi ustanovili pod vodstvom Berteja Logarja osemčlanski moški zbor »Oktet Suha«. Več o tej skupini je zapisano na spletni strani www.oktet-suha.at
oktet_suha

Otroški zbor Suha
Učitelj Pepej Krop je leta 1981 ustanovil na Suhi otroški zbor, ki je deloval le tri leta.

pis82otrsuha82 pis83-krista

Ansambel Energija

Pod vodstvom Berteja Logarja je leta 1983 pričel delovati ansambel »Energija«, ki se je v glavnem posvetil POP glasbi. Ansambel je po nekaj letih nehal delovati.
energija 1983
Otroška skupina
Nekaj časa je v Žvabeku ( med leti 1985 – 2000 ) delovala tudi otroška igralska skupina pod vodstvom Vide Logar, Stogartove.

Lutke Suha
Leta 2005 se je pod društvenim okriljem na iniciativo in pod strokovnim vodstvom živinozdravnika Riharda Grilca, takozvanega profesorja lutk, ustanovila lutkovna skupina »Lutke Suha«.
klrmusical39