Duh. svetnik Simon Wutte – 88 (21.10.2020)

Na mnoga leta gospod župnik! Bog Vas naj spremlja!

Dolgo vrsto let je upokojeni župnik, gospod Simon Wutte, služboval kot dušni pastir v župnijah Žvabek in Suha. S prijazno besedo in veliko ponižnostjo je bil na razpolago vsem faranom. Znan je kot dober duhovni oče po vsej dekaniji, kjer je vedno rad pomagal in priskočil na pomoč. Sedaj zasluženo uživa svoje upokojenske dni v Domu Šolskih sester v Pliberku.

V sredo, 21. oktobra, praznuje nekdanji dolgoletni župnik v Žvabeku in na Suhi, duhovni svetnik g. Simon Wutte, svoj 88. rojstni dan.

Simon Wutte se je rodil leta 1932 v Mali vasi pri Globasnici, maturiral je leta 1953 na Plešivcu. Po študiju teologije v Celovcu je bil posvečen leta 1958. Od leta 1959 do leta 1960 je bil Wutte kaplan v Grabštanju, od leta 1960 do leta 1964 pa v Železni Kapli.
Od leta 1964 do svoje upokojitve leta 2015 je bil Simon Wutte župnik v Žvabeku, od leta 1975 do leta 1983 je bil še odgovoren za župnijo Gorenče. Od leta 1991 do leta 2005 je bil tudi zastopnik dekana dekanije Pliberk. Od leta 1992 do leta 2015 je bil še provizor župnije Suha.
V pokoju je Simon Wutte od leta 2015 do aprila 2020 deloval kot hišni duhovnik v domu šolskih sester sv. Frančiška v Pliberku.
Za svoje zasluge je bil jubilant leta 1998 imenovan za škofijskega duhovnega svetnika.

 

CarinthiJA 2020: Provisor prof. p. mag. Hanzej Rosenzopf in dijaki 6. razreda Slov. gimnazije v Hiši kulture

Provisor prof.  p.  mag. Hanzej Rosenzopf in dijaki 6. razreda Slovenske gimnazije so v sredo 7. oktobra obiskali Hišo kulture. Tam so si ogledali razstavo naše umetnice Christine Meklin-Sumnitsch in se informirali o delovanju društva.  Dopoldne so v okviru čezmejnega projekta bili v Libeličah, po obisku v Žvabeku so se peljali v Pliberk in si ogledali park spominjanja ter razstavo Berg/Deix.

Oktet Suha snema v studiu „VOXON“

Konec septembra se je Oktet Suha spet podal v tonski studio. Za zgoščenko, ki bo izšla ob 60-letnici bogatega glasbenega delovanja Bertlna Lipuš so posneli pesem, s katero dokumentirajo dolgoletno sodelovanje okteta s Podjunskim triom Lipuš, s katerim so v preteklih desetletjih imeli cel kup skupnih pevskih turnej in drugih nastopov. Zgoščenka bo mdr. izšla v okviru letošnjega knjižnega daru Mohorjeve.

Vižarji so zaigrali na travniku pred cerkvijo

Vižarji iz Koroške, Slovenije in Štajerske  so v nedeljo nastopali na 32. mednarodnem srečanju vižarjev na Svetem mestu. Slike!

Gelebte Volkskultur und ein fröhliches Begegnungsfest erlebten zahlreiche Besucher am Sonnatg beim Konzert von mehr als 40 Volksmusikanten auf der idyllischen Wiese vor der Wallfahrtskirche Heiligenstadt. Das 32. Treffen von Volksmusikanten/Srečanje vižarjev organisierte der Kulturverein Drava in Kooperation mit dem Volksgruppenbüro des Landes Kärnten. Durch das vierstündige Programm führte Jakob Logar, für das leibliche Wohl der Gäste sorgte der Gastwirt Hans Piko mit seinem Team. Pfarrvorsteher Michael Golavčnik begrüßte die Besucher. Den Volksmusikanten applaudierten Mesner Benjamin Malle, Bürgermeister Gerhard Visotschnig, Vizebürgermeister Patrick Skubel, Amtsdirektor Andreas Wakounig, Gemeindevorstand Stefan Kramer, Landeskulturpreisträger Engelbert Logar, Pensionisten – Bezirksobmann Emmerich Skorjanz, Pensionistenobmann Ambros Jeuschnigger, Pfarrer Vikar Andrej Lampret, die Unternehmer Walter Ferk und Stefan Broman, OSR Vida Logar,  …………

30. mednarodno srečanje pri Štiabarju – CarinthiJA 2020

Jubilejno mednarodno srečanje pri Štiabarju na Komeljskem vrhu je zelo uspešno potekalo. KPD Drava je prireditev letos organiziralo v okviru CarinthiJA 2020. Mnogo gostov iz Koroške in Slovenije je uživalo zanimiv spored na travniku Živinorejske Zadruge za Libuče in okolje. Štiabarjev travnik na vrhu Komlja je že leta dolgo kraj srečanja in zbliževanja, kjer se križajo stare gospodarske in romarske poti, kraj starih in novih prijateljstev. Družabno čezmejno družinsko srečnje je tokrat potekalo s posebnim zgodvinskim in etnološkim težiščem.

„30. mednarodno srečanje pri Štiabarju – CarinthiJA 2020“ weiterlesen

Recept, kako ostaneš mlad – Nedelja 13.06.2020

Stefan Logar združuje veselje do poučevanja in do informatike

Nedelja 13.6.2020

Stefan Logar je učitelj na ljudski šoli v Sinči vasi. V času koronavirusa je prostovoljno naredil poseben Infopoint. Poleg učiteljskega poklica se že nad 35 let ukvarja z računalništvom. O tem pripoveduje: »Vedno sem poskušal povezovati ti dve področji. Bil sem – na vsak način med dvojezičnimi ljudskošolskimi učitelji – prvi, ki je postavil računalnike v razred in jih poskušal uporabljati pri pouku. Videl sem že tedaj velik potencial v digitalizaciji. Zato sem najprej začel pripravljati pripomočke za učitelje/učiteljice za vsakdanjo rabo: šolske pisave s šumniki, vzorce v wordu za spričevala in tedenske načrte itd.

„Recept, kako ostaneš mlad – Nedelja 13.06.2020“ weiterlesen

Digitaler Draht zu Schülern und Eltern

Stefan Logar (52) hat für die Volksschule Kühnsdorf ehrenamtlich einen „Infopoint“ programmiert. Er verbindet Lehrer, Eltern und Schüler in der Zeit des Fernunterrichts.

Die Corona-Krise hat die Schulen leer gefegt. Seit Wochen werden die Kinder über Fernunterricht mit ihren Lernstoffen versorgt. Auch die Volksschule in Kühnsdorf/Sinča vas ist mit wenigen Ausnahmen menschenleer. Hier hat der Lehrer Stefan Logar einen „Infopoint“ programmiert, mit dem er einen direkten Draht zu Schülern und Eltern legt. Da werden Arbeitsblätter hochgeladen sowie Bilder, Mitteilungen, Fragen, Antworten und Aufgaben verschickt. „Es handelt sich um eine speziell angepasste Webseite für Smartphones und Computer, die uns in dieser schweren Zeit perfekt verbindet“, sagt der gebürtige Einersdorfer, der „seine“ Schule ehrenamtlich mit diesem speziellen Schulmessenger ausgestattet hat. „Mit Hilfe der ausgezeichneten IT-Kompetenzen unseres Kollegiums ist es gelungen, den Unterricht binnen kürzester Zeit zu organisieren“, sagt Logar, der sich über positive Rückmeldungen freuen darf.

„Digitaler Draht zu Schülern und Eltern“ weiterlesen

110 let KPD Drava/110 Jahre Kulturverein Drava – 04.05.2020

Gledališka skupina|Theatergruppe 1935

Ustanovitev društva
4. maja 1910 je okrajno glavarstvu iz Velikovca dovolilo in potrdilo ustanovitev društva pod imenom » Krščansko – slovensko izobraževalno društvo za Žvabek«. Ustanovitelj in gonilna sila društva je bil tedanji žvabeški župnik Franc Uranšek, ki je prišel v žvabeško faro leta 1905 in deloval do leta 1948.

Delovanje društva
Društveno delo se je v glavnem osredotočilo na jezikovno izobraževanje mladine in odraslih, na predavanja strokovnjakov, na gledališke predstave in na ohranjevanje ter poživitev ljudskih in cerkvenih pesmi.

Gründung des Vereines
Am 4. Mai 1910 bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt / Velikovec die Gründung des vereines   „ Krščansko – izobraževalno društvo za Žvabek«. Der Gründer und die treibende Kraft des Vereines war Franc Uranšek,der in den Jahren 1905 bis 1948 als höchst angesehener Pfarrer in Schwabegg tätig war.

Tätigkeit des Vereines
Von allem Anfang an waren die wichtigsten Tätigkeiten des Vereines: Zusätzliche sprachliche Ausbildung in slow. Sprache für die Jugend, Theateraufführungen,  Informations – und Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene sowie Pflege der weltlichen und kirchlichen Chormusik.

Pust & Lutke Srce/Kinderfasching und Puppentheater

Odlična igrica skupine Lutke Srce pod vodstvom Gitije Neuwersch in Ines Lesjak. Igrico  „Povej mi kaj o šoli“ sta napisala Stefan Lesjak in Matevž Gregorič. Igre, plese in pesmi sta pripravili Vida Logar, Travdi Katz-Lipusch in Alina Logar, brklanje luštnih mask pa Christine Meklin Sumnitsch. Obiskal nas je tudi gospod Valentin Čertov in posnel prispevek za Dober dan Koroška. Veselili smo se, da je prišlo poleg lepih pustov iz Žvabeka tudi veliko otrok iz Potoč in okolice.

Unser Kinderfasching wurde durch einen Gastauftritt der Puppentheatergruppe Lutke Srce aus Eberndorf/Dobrla vas eingeleitet. Danach folgten Spiele, Tänze und Gesang mit Vida Logar, Traudi Katz-Lipusch und Alina Logar. Die Kreativstation leitete Christine Meklin-Sumnitsch. Wir freuen uns, dass neben Kindern aus Schwabegg auch zahlreiche Kinder aus Bach/Potoče und Umgebung zum Faschingsfest gekommen sind.

Bilder/slike

„Pust & Lutke Srce/Kinderfasching und Puppentheater“ weiterlesen

Finisaža: Helmut Blažej

Zelo uspešno je potekala finisaža Helmuta Blažeja v Hiši kulture v petek 7. februarja. Za razstavo je bilo veliko zanimanje. Župan Gerhard Visotschnig je društvu v imenu občine podaril zanimivo sliko Helmuta Blažeja, katero je ustvaril iz starega krajevnega napisa. Za glasbeni okvir je odlično poskrbel Simon Kogelnik na harmoniki. Goste je pozdravil podpredsednik Jokej Logar.

Slike in častni gostje!

„Finisaža: Helmut Blažej“ weiterlesen

Pevsko-instrumentalna skupina pri Šolskih sestrah v Pliberku

V nedeljo 12. januarja je Pevsko-instrumentalna skpina iz Žvabeka glasbeno oblikovala nedeljsko sv. mašo pri sestrah v Pliberku. Zbor je vodila Vera Sadjak, instrumentalno pa sta ga spremljali Timna Katz in Travdi Katz-Lipusch. V domu smo srečale celo vrsto ljudi iz Suhe in Žvabeka. Hvala sestram in predstojnici Regini Tolmaier za srčen sprejem in dobro južino.

„Pevsko-instrumentalna skupina pri Šolskih sestrah v Pliberku“ weiterlesen