30. mednarodno srečanje pri Štiabarju – CarinthiJA 2020

Jubilejno mednarodno srečanje pri Štiabarju na Komeljskem vrhu je zelo uspešno potekalo. KPD Drava je prireditev letos organiziralo v okviru CarinthiJA 2020. Mnogo gostov iz Koroške in Slovenije je uživalo zanimiv spored na travniku Živinorejske Zadruge za Libuče in okolje. Štiabarjev travnik na vrhu Komlja je že leta dolgo kraj srečanja in zbliževanja, kjer se križajo stare gospodarske in romarske poti, kraj starih in novih prijateljstev. Družabno čezmejno družinsko srečnje je tokrat potekalo s posebnim zgodvinskim in etnološkim težiščem.

„30. mednarodno srečanje pri Štiabarju – CarinthiJA 2020“ weiterlesen

Recept, kako ostaneš mlad – Nedelja 13.06.2020

Stefan Logar združuje veselje do poučevanja in do informatike

Nedelja 13.6.2020

Stefan Logar je učitelj na ljudski šoli v Sinči vasi. V času koronavirusa je prostovoljno naredil poseben Infopoint. Poleg učiteljskega poklica se že nad 35 let ukvarja z računalništvom. O tem pripoveduje: »Vedno sem poskušal povezovati ti dve področji. Bil sem – na vsak način med dvojezičnimi ljudskošolskimi učitelji – prvi, ki je postavil računalnike v razred in jih poskušal uporabljati pri pouku. Videl sem že tedaj velik potencial v digitalizaciji. Zato sem najprej začel pripravljati pripomočke za učitelje/učiteljice za vsakdanjo rabo: šolske pisave s šumniki, vzorce v wordu za spričevala in tedenske načrte itd.

„Recept, kako ostaneš mlad – Nedelja 13.06.2020“ weiterlesen

Digitaler Draht zu Schülern und Eltern

Stefan Logar (52) hat für die Volksschule Kühnsdorf ehrenamtlich einen „Infopoint“ programmiert. Er verbindet Lehrer, Eltern und Schüler in der Zeit des Fernunterrichts.

Die Corona-Krise hat die Schulen leer gefegt. Seit Wochen werden die Kinder über Fernunterricht mit ihren Lernstoffen versorgt. Auch die Volksschule in Kühnsdorf/Sinča vas ist mit wenigen Ausnahmen menschenleer. Hier hat der Lehrer Stefan Logar einen „Infopoint“ programmiert, mit dem er einen direkten Draht zu Schülern und Eltern legt. Da werden Arbeitsblätter hochgeladen sowie Bilder, Mitteilungen, Fragen, Antworten und Aufgaben verschickt. „Es handelt sich um eine speziell angepasste Webseite für Smartphones und Computer, die uns in dieser schweren Zeit perfekt verbindet“, sagt der gebürtige Einersdorfer, der „seine“ Schule ehrenamtlich mit diesem speziellen Schulmessenger ausgestattet hat. „Mit Hilfe der ausgezeichneten IT-Kompetenzen unseres Kollegiums ist es gelungen, den Unterricht binnen kürzester Zeit zu organisieren“, sagt Logar, der sich über positive Rückmeldungen freuen darf.

„Digitaler Draht zu Schülern und Eltern“ weiterlesen

110 let KPD Drava/110 Jahre Kulturverein Drava – 04.05.2020

Gledališka skupina|Theatergruppe 1935

Ustanovitev društva
4. maja 1910 je okrajno glavarstvu iz Velikovca dovolilo in potrdilo ustanovitev društva pod imenom » Krščansko – slovensko izobraževalno društvo za Žvabek«. Ustanovitelj in gonilna sila društva je bil tedanji žvabeški župnik Franc Uranšek, ki je prišel v žvabeško faro leta 1905 in deloval do leta 1948.

Delovanje društva
Društveno delo se je v glavnem osredotočilo na jezikovno izobraževanje mladine in odraslih, na predavanja strokovnjakov, na gledališke predstave in na ohranjevanje ter poživitev ljudskih in cerkvenih pesmi.

Gründung des Vereines
Am 4. Mai 1910 bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt / Velikovec die Gründung des vereines   „ Krščansko – izobraževalno društvo za Žvabek«. Der Gründer und die treibende Kraft des Vereines war Franc Uranšek,der in den Jahren 1905 bis 1948 als höchst angesehener Pfarrer in Schwabegg tätig war.

Tätigkeit des Vereines
Von allem Anfang an waren die wichtigsten Tätigkeiten des Vereines: Zusätzliche sprachliche Ausbildung in slow. Sprache für die Jugend, Theateraufführungen,  Informations – und Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene sowie Pflege der weltlichen und kirchlichen Chormusik.

Pust & Lutke Srce/Kinderfasching und Puppentheater

Odlična igrica skupine Lutke Srce pod vodstvom Gitije Neuwersch in Ines Lesjak. Igrico  „Povej mi kaj o šoli“ sta napisala Stefan Lesjak in Matevž Gregorič. Igre, plese in pesmi sta pripravili Vida Logar, Travdi Katz-Lipusch in Alina Logar, brklanje luštnih mask pa Christine Meklin Sumnitsch. Obiskal nas je tudi gospod Valentin Čertov in posnel prispevek za Dober dan Koroška. Veselili smo se, da je prišlo poleg lepih pustov iz Žvabeka tudi veliko otrok iz Potoč in okolice.

Unser Kinderfasching wurde durch einen Gastauftritt der Puppentheatergruppe Lutke Srce aus Eberndorf/Dobrla vas eingeleitet. Danach folgten Spiele, Tänze und Gesang mit Vida Logar, Traudi Katz-Lipusch und Alina Logar. Die Kreativstation leitete Christine Meklin-Sumnitsch. Wir freuen uns, dass neben Kindern aus Schwabegg auch zahlreiche Kinder aus Bach/Potoče und Umgebung zum Faschingsfest gekommen sind.

Bilder/slike

„Pust & Lutke Srce/Kinderfasching und Puppentheater“ weiterlesen

Finisaža: Helmut Blažej

Zelo uspešno je potekala finisaža Helmuta Blažeja v Hiši kulture v petek 7. februarja. Za razstavo je bilo veliko zanimanje. Župan Gerhard Visotschnig je društvu v imenu občine podaril zanimivo sliko Helmuta Blažeja, katero je ustvaril iz starega krajevnega napisa. Za glasbeni okvir je odlično poskrbel Simon Kogelnik na harmoniki. Goste je pozdravil podpredsednik Jokej Logar.

Slike in častni gostje!

„Finisaža: Helmut Blažej“ weiterlesen

Pevsko-instrumentalna skupina pri Šolskih sestrah v Pliberku

V nedeljo 12. januarja je Pevsko-instrumentalna skpina iz Žvabeka glasbeno oblikovala nedeljsko sv. mašo pri sestrah v Pliberku. Zbor je vodila Vera Sadjak, instrumentalno pa sta ga spremljali Timna Katz in Travdi Katz-Lipusch. V domu smo srečale celo vrsto ljudi iz Suhe in Žvabeka. Hvala sestram in predstojnici Regini Tolmaier za srčen sprejem in dobro južino.

„Pevsko-instrumentalna skupina pri Šolskih sestrah v Pliberku“ weiterlesen

Peter Rupitz – praznovanje 50. rojstnega dneva

Seinen 50-er feierte am Fest der unschuldigen Kinder der beliebte und weitum bekannte Gastwirt Peter Rupitz, Chef des Landgasthofes Hafner in Oberdorf. Das Traditionsgasthaus war schon unter Peters Vater, aber auch unter seiner Leitung stets ein offenes Haus auch für den slowenischen Kulturverein KPD Drava und seine Gruppen. Alle größeren Konzerte, Pfingstbälle und Jubiläen der vergangenen Jahrzehnte wurden im Hafner-Saal abgehalten und auch das Oktet Suha war stets gerne gesehener Gast.

„Peter Rupitz – praznovanje 50. rojstnega dneva“ weiterlesen