GRADNJA

Od Septembra 2013 naprej obnavljamo Hišo kulture v Žvabek. Naši odborniki so delali že več kot 600 ur.

Projekt vodi predsednik Lenart Katz.

1