Martinovanje – Martinsfest 11.11.2014

Kot vsako leto je bilo tudi letošnje Martinovanje, ki je potekalo v okviru medkulturnega projekta, pravi praznik za šolarje ljudske šole v Žvabeku in otroke iz Žvabeka in okolice. Mašo je bral župnik Simon Wutte, otroci pa so prepevali in igrali pod vodstvom ravnateljice Vere Karner ter učiteljic Sabrina Würfler, Alexandra Loser, Marjeta Roscher in veroučiteljice Edith Micheu. Po maši je sledilo družabno srečanje v Hiši kulture. Das Martinsfest bildete einen würdigen Abschluss des interkulturellen Projektes, das der Kulturverein Drava in Kooperation mit der Volksschule Schwabegg/Žvabek umsetzte.

8 11

Projekt 2014

Medkulturni projekt že 20 let navdušuje otroke obeh narodnih skupnosti v Žvabeku. Poteka v sodelovanju z ljudsko šolo Žvabek.

Interkulturelles Projekt setzt seit 20 Jahren auf Kreativität.

Kreativität stand im Mittelpunkt eines interkulturellen Projektes des Kulturvereines Drava und der Volksschule Schwabegg am vergangenen Freitag. Mehr als 20 Kinder beider Volksgruppen konnten sich einen Nachmittag lang besser kennen lernen und gemeinsam zum Thema „To sem jaz/Das bin ich“ arbeiten. Unter der Leitung von Christine Meklin-Sumnitsch entstanden wunderbare Kunstwerke in Mischtechnik auf Leinen, die zukünftig in den Wohnungen der Kinder zu bewundern sein werden. Das Ziel des Projektes ist seit seiner Entstehung vor 20 Jahren eindeutig definiert. „Die Kinder sollen einen offenen und rücksichtsvollen Umgang untereinander lernen“, sagten KPD Drava Obmann Leonhard Katz und Projektleiterin Christine Meklin-Sumnitsch. Dabei gehe es um die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt ebenso wie um die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Am Projekt wirkte auch Schulleiterin Vera Karner mit. Infos: www.kpddrava.at

Oktet Suha na Suhi

DAN STAREJŠE GENERACIJE

Na dan avstrijskega nacionalnega praznika 26. oktobra je občina Suha vabila svoje starejše občane na dan starejše generacije. Praznovanje se je začelo s sveto mašo v farni cerkvi na Suhi, ki jo je daroval župnik Simon Wutte, pevsko pa olepšal cerkveni zbor Suha.
Nato je pa sledilo prijetno druženje v gostilni Močulablick. Pozdravne besede so spregovorili župan Gerhard Visotschnig ter podžupana Tamara Skubel in Karl Pölz. Kulturni popoldan pa je oblikoval Oktet Suha z izbranimi pesmimi iz ljudske zakladnice ter s humorističnimi vložki Jokeja Logar. Die ältesten anwesenden BürgerInnen wurden besonders geehrt. Posebno so počastili tudi najstarejše nazoče občane.
10390982_875078792516192_1254285891276787954_n[1]

Lutke Mladje v Hiši kulture

Preteklo nedeljo, 26. oktobra 2014, je vabila lutkovna skupina „Lutke Maldje“ KDZ Celovec, ki praznuje letos 40-letnico obstoja, na predpremiero v Hišo kulture v Žvabeku. Čeprav pregradnja Hiše kulture še ni končana, so se številni obiskovalci zelo dobro počutili. Režiser in živinozdravnik Richard Gril se je društvu KPD Drava zahvalil za možnost vaje v novih prostorih.
Skupini čestitamo k uspeli igri „Ure kralja Mina“!
klrmladjeweb1

http://www.kleinezeitung.at/kaernten/kaerntnerdestages/3782953/laesst-puppen-tanzen.story;jsessionid=6C8AD6E2ECB4A0385E05BACF4DE47857.p1

VERNISAŽA

Naša odbornica in ravnateljica Nove srednje šole v Pliberku razstavlja svoje umetnine v Raiki v Pliberku. Vernisaža bo v četrtek 23. 10.2014 ob 19. uri. Svoje slike razstavlja tudi Emil Oman iz Doba. Za glasbeni okvir je odgovorna Pevsko-instrumentalna skupina KPD Drava. 28-web

Oktet Suha pri Hafnerju

Od 1. Julija 2014 naprej je sodnik mag. Franc Boschitz prevzel predsedstvo pliberškega Lions-kluba, dobrodelne organizacija, ki je organizirana po vsem svetu. Na svojo prvo zasedanje pod njegovim vodstvom je mag. Boschitz kot glasbenega gosta povabil Oktet Suha, ki je navzoče člane in njihove partnerice presenetil s kratkim kulturnim sporedom.
Lions klub Pliberk je bil ustanovljen l. 1987 in v javnosti nabolj nastopa v okviru dobrodelne nabirke na jormaku ter z raznimi dobrodelnimi akcijami med letom. Trenutno ima okoli 35 članov.

Link: Lions Club Bleiburg/Pliberk

klroktet_lions1

klroktet_lions3

SIMON WUTTE 50 let v Žvabeku

DS župnik Simon Wutte (81) je 50 let župnik v fari Žvabek. V nedeljo je bilo na Svetem metu veliko praznovanje. Slavnostno mašo je bral Dekan Ivan Olip. V svoji pridigi se je župniku zahvalil za 50-letno odlično duhovno službo v Žvabeku. Glasbeno je mašo oblikoval cerkveni zbor Žvabek. Po maši pa mu je čestital zbor KPD Drava pod vodstvom Berteja Logar k jubileju. V tem zboru so sodelovali člani Okteta Suha, Pevsko-instrumentalne skupine in Lutke Suha.

Gospodu župniku so čestitali: Josef Micheu, predsednik farnega sveta, župan Gerhard Visotschnig, občinski predstojnik Peter Trampusch, Lenart Katz, predsednik KPD Drava in Posojilnice Pliberk, Vida Logar, tajnica KPD Drava, mestni svetnik Marko Trampusch, mežnar Rok Drug, občinska odbornika Gerald Skubl in Benjamin malle, ekonomski svetnik Franz Steharnik, Alfred Meklin, Christine meklin-Sumnitsch, ravnateljica NSŠ Pliberk, šolarja Raphael Lampl in Jaqueline Kuschnig. Za jed in pijačo je poskrbela družina Franc Hirm.

Od leta 1993 naprej je Simon Wutte tudi župnik na Suhi.

Geistlicher Rat Simon Wutte (81) ist seit 50 Jahren Pfarrer in Schwabegg/Žvabek. Am Sonntag wurde in der Wallfahrtskirche Heiligenstadt/Sveto mesto mit einem Festgottesdienst mit Monsignore Dechant Ivan Olip sowie zahlreichen Gläubigen gefeiert. In seiner Predigt würdigte Olip die Verdienste des Pfarrers, der auch die Pfarre Neuhaus/Suha mit betreut, die weit über seine seelsorglichen Pflichten hinaus gehen. Musikalisch umrahmten das Fest der Kirchenchor Schwabegg/Žvabek unter der Leitung von Stefan Tschreschnig und der Chor des slowenischen Kulturvereines Drava, geleitet von Engelbert Logar. Dem Pfarrer dankten und gratulierten der Pfarrgemeinderat mit Obmann Josef Miheu, Mesner Rochus Drug, Bürgermeister Gerhard Visotschnig, Leonhard Katz und Vida Logar vom Kulturverein Drava, Gemeindevorstand Peter Trampusch, die Gemeinderäte Gerald Skubl und Benjamin Malle, Kulturstadtrat Markus Trampusch, Ökonomierat Franz Steharnig, NMS-Schulleiterin Christine Meklin-Sumnitsch, Raika-Prokurist Alfred Meklin,  sowie die Schüler Raphael Lampl und Jaqueline Kuschnig. Der Jubilar lud im Anschluss an die Messe zur Agape in das Festzelt vor der Kirche. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die Familie Franz Hirm und der Pfarrgemeinderat.

Wutte wurde 1932 in Kleindorf bei Globasnitz/Globasnica geboren. Nach der Matura am Humanistischen Gymnasium in Tanzenberg widmete er sich dem Studium der Theologie. 1958 wurde Wutte zum Priester geweiht, 1998 wurde er zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt. Seit 1993 leitet er auch die Pfarre Neuhaus/Suha.

VOZ ZA JORMAK 2014

Članice LUTKE SUHA so pod vodstvom Christine Meklin- Sumnitsch oblikovale voz za jormak „Volksfeste Kärntens laden ein- Koroški ljudski prazniki vabijo“ – Villacher Kirchtag, St. Veiter Wiesenmarkt, Bleiburger Wiesenmarkt – jormak. Sodelovale so Tamina in Timna Katz, Klara Logar, Lana Logar, Victoria Meklin in Rozina Katz. 2 5 9 12 14klrwagen1

Vižarji 10.8.2014

KPD Drava vabi na 26. srečanje vižarjev na Sveto mesto. Prireditev bo 10. Avgusta 2014 ob 14. uri na travniku pod cerkvijo. Vsi vižarji prisrčno vabljeni.

Das 26. internationale Volkmusikanten-Treffen findet am 10. August in Heiligenstadt/Sveto mesto in der Gemeinde Neuhaus/Suha statt. Alle Volksmusikanten sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet auf der Wiese neben der Kirche statt.

web

Srečanje na Komeljskem vrhu

V nedeljo 6. Julija 2014 je potekalo zelo uspešno srečanje pri Štiebarju na Komeljskem vrhu. Žzpnik Simon Wutte je bral sv. mašo, NATO so sledile igre na trvniku po konceptu dir. Vide Logar. Okoli 300 odraslih in otrok je prišlo na Komelj in se ob zelo lepem vremenu zabavalo. Poleg olimpijade je bilo tudi srečanje starih vozil prava atrakcija. Za jed in pijačo je skrbela družina Franca Hirma iz Doljnje vasi, oltar za sv. mašo je pripravila gospa Stefan iz Komlja. Na komelj je prišla tudi cela vrsta častnih gostov, katere so predsednik KPD Drava Lenart Katz in podpredsednika mag. Jokej Logar in Foltej Hirm prisrčno pozdravili. Med drugim so to bili občinski predstojnik Peter Trampusch, dr. Matevž Grilc, mag. Andrej Wakounig, Alfred Meklin, prokurist Raike, Chritine Meklin-Sumnitsch, ravnateljica Nove srednje šole Pliberk, profesor in etnolog Bertej Logar,  ekonomski svetnik Fric Kumer, notar mag. Bernhard Wenger, podjetnika Josef Skuk in Florian Kulmesch, gostilničarka Micka Skubel, občinski odbornik Benjamin Malle, predsednica Dorfgemeinschaft Anita Diex i.m.dr.

Zahvala za pomoč velja Sigiju Stropniku od Živinorejske zadruge, Francu Lutniku, našemu blagajničarju ter vsem mladincem, ki so pomagali pri postajah.

Prireditelji so bili: KPD Drava, Živinorejska zadruga, KOM in Skupnost južnokoroških kmetov

 

 

Srečanje pri Štiebarju

6. julija 2014 vabimo od. 11. ure naprej na „Srečanje pri Štiebarju“. Ob 11. uri je sv. maša, nato sledijo naravne igre na travniku. Za jed in pijačo skrbi družina Franc Hirm. Prireditelji: KPD Drava, Živinorejska zadruga, KOM, skupnost južnokoroških kmetov.

klrstiebar61