Hranilno društvo DRAVA je vabilo na občni zbor

Hranilno društvo DRAVA je v nedeljo 10. decembra vabilo na občni zbor k Lucknerju. Poleg dobre južine je bil od številnih navzočih izvoljen tudi nov (stari) odbor. Odbornik i so: Štefka Hirm – predsednica, Vida Logar – podpredsednica, Peter Trampusch – blagajnik, Stefan Logar – tajnik. Martina Hirm je spekla za vse člane okusno torto.

Katharini Hirm smo čestitali, ker je postala frizerska mojstrica, uspešno zaključila „Lehre mit Matura“ in izpit za podjetnike.