In memoriam Micki Skubel – častni predsednici Okteta Suha

Žalujemo, ker je gospa Micka Skubel, rojena Logar,  v 85. letu starosti v ponedeljek 15. januarja nepričakovano umrla. Gospa Skubel je bila vneta gostilničarka. Vsa leta je močno podpirala Oktet Suha in bila  zvesta obiskovalka prireditev KPD Drava. Naj v miru počiva! Sožalje izrekamo otrokom in družini. Poslovitev bo v petek, 19. januarja ob 14. uri v cerkvi Sv. Krištofa na Močuli.