Birma na Suhi/Firmung in Neuhaus – Vse slike/alle Fotos

V nedeljo 1. julija je bila v fari Suha Sv. Birma. Škofov vikar Msgr. dr. Jože Marketz je podelil zakrament svete birme 18 mladim iz cele Koroške. Domači župnik, farni svet in zastopniki občine ter cerkveni zbor Suha, Oktet Suha, Heimatklang Bach in Schlosskapelle Neuhaus so vikarja nadvse prijazno pozdravili.  Prof. mag. Jokej Logar je vikarja pozdravil tudi v imenu KPD Drava. Vikarja so pozdravili tudi zastopniki požarne brambe in Marijine legije.

Slovesnost sv. birme so sooblikovali cerkveni zbor Suha in ansambel Sanje pod vodstvom dr. Berteja Logar, ob blagoslovitvi otrok pa so vikarju zapeli šolarji ljudske šole Suha pod vodstvom dir. Vide Logar in otroci otroškega vrteca.