In Memoriam: Fric Kumer p.d. Črčej

V globoki žalosti sporočamo, da je v soboto, 13. oktobra 2018 za vedno zatisnil oči gospod Fric Kumer iz Blata. Naše društvo je vsa leta močno podpiral in obiskal skoraj vse naše prireditve. Hvaležni smo mu tudi za številne pogovore o zadevah naše narodne skupnosti. Naj počiva v miru! Ženi Ančki, otrokom, vnukom  in vsem žalujočim iskreno sožalje!

Fric Kumer, nekdanji podžupan, mestni svetnik, dolgoletni občinski odbornik Enotne liste Pliberk in velik narodnjak ni več med nami.

Fric Kumer-Črčej ist gestern verstorben.

 Parte Fric Kumer