Lovorike za Rosino in Lenarta

Z najvišjim priznanjem dežele Koroške za ljubiteljsko delo, „Koroško lovoriko v zlatu z briljanti“, sta bila odlikovana zakonca Lenart Katz in Rosina Katz-Logar.

Lenart Katz je nad 45 let predsednik Katoliškega prosvetnega društva Drava v Žvabeku, ki bo naslednjo leto obhajalo svojo 110. obletnico obstoja. Od vsega začetka, torej 38 let, je pevec in ustanovni član Okteta Suha in dolgoletni občinski odbornik na Suhi. Upokojeni ravnatelj ljudske šole Žvabek je bil nad 30 let aktivnen odbornik in član zbora narodnih predstavnikov Narodnga sveta koroških Slovencev  in  ustanovni član žvabeškega nogometnega društva ter je dolgoletni pevec cerkvenega zbora na Suhi.

Rosina Katz-Logar je bila počaščena kot ustanovna članica in odbornica mešanega pevskega zbora Podjuna Pliberk in dolgoletna članica predstojništva in gonilna sila Katoliškega prosvetnega društva Drava Žvabek. Rosina je dopisnica koroškega dnevnika Kleine Zeitung ter drugih časopisov (Nedelja, Novice, Die Woche, Unterkärntner Nachrichten, Völkermarkter, …). Dolgo let že oblikuje El-Novice ter pliberški farni list in je znana in priznana fotografinja. Pred več kot 40 leti je ustanovila in dolgo let sama vodila Pevsko-instrumentalno skupino Žvabek in je še danes gonilna sila zbora.

Slavnostna podelitev deželnega priznanj iz rok deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja je bila v ponedeljek, 8. aprila v dvorani zrcal koroške deželne vlade.

„Zakonca Lenart Katz in Rosina Katz-Logar sta nad 4 desetletij stebra  kulturnega dela v Žvabeku, v občini Suha in daleč preko nje. Brez njihovega angažmaja Žvabek ne bi imel podobo jezikovne raznolikosti, kot jo ima“, je zapisano v utemeljitvi za počastitev.

Odbor KPD Drava Žvabek s svojimi skupinami, Lutke Suha, PIS Žvabek in Oktet Suha, Lista Neuhaus/Suha ter cerkveni zbor Suha prav prisrčno čestitajo Rosini in Lenartu.

Mit dem „Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten“, der höchsten Auszeichnung des Landes Kärnten für ehrenamtliche Tätigkeiten, wurden Lenart Katz und Rosina Katz-Logar ausgezeichnet.

Lenart Katz ist seit 45 Jahren Obmann des Kulturvereines Drava in Schwabegg/Žvabek, Gründungsmitglied und seit 38 Jahren aktiver Sänger des Oktet Suha, langjähriger Gemeinderat in Neuhaus/Suha, mehr als 30 Jahre aktives Mitglied des Rates der Kärntner Slowenen und des Volksgruppentages, pensionierter Volksschuldirektor, Gründungsmitglied des SV Schwabegg/Žvabek und langjähriger Kirchensänger in Neuhaus/Suha.

Rosina Katz-Logar wurde für ihre Leistungen als Gründungs- und Vorstandsmitglied des gemischten Chores Podjuna Pliberk, als Vorstandsmitglied des KPD Drava, als Korrespondentin der Kleinen Zeitung sowie verschiedener weiterer Zeitungen  (Nedelja, Novice, Die Woche, Unterkärntner Nachrichten, Völkermarkter, …), als Gestalterin und Bearbeiterin  verschiedener EL-Nachrichte, des Bleiburger Pfarrblattes Peter&Paul, als  Fotografin und als Gründerin und langjährige Leiterin der Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek/Schwabegg geehrt.

Die feierliche Übergabe der Ehrenurkunden durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser fand am 8. April im Spiegelsaal des Landes Kärnten statt.

„Die Ehepartner Lenart Katz und Rosina Katz-Logar sind über vier Jahrzehnte die tragenden Säulen der kulturellen Arbeit in Schwabegg/Žvabek, der ganzen Gemeinde Neuhaus/Suha und über ihre Grenzen hinaus. Ohne ihr Engagement hätte Schwabegg/Žvabek nicht diese sprachliche Vielfalt wie heute“, ist in der Begründung zur Ehrung treffend vermerkt.

Der Katholische Kulturverein Drava Žvabek mit seinen Gruppen und dem gesamten Vorstand, das Oktet Suha, die Liste Neuhaus/Suha und der Kirchenchor Neuhaus/Suha gratulieren Rosina und Lenart auf das Herzlichste!