Oktet Suha pri Marijinem petju v Grebinju/Geistliches Chorkonzert in Griffen

Samostanska cerkev v Grebinju je bila do zadnjega kotička napolnjena, ko se je na prvo majsko nedeljo vršil duhovni koncert mešanega zbora iz Grebinja.

Poleg domačinov sta se z duhovnimi pesmimi iz več stoletij in drugih kontinentov predstavila še ansambel ART-phonica iz Celovca ter Oktet Suha. Za pozdrav in povezavo pa so v obeh deželnih jezikih poskrbeli predsednica Rosalia Rapatz, Monika Zidej-Ouschan ter profesor Hans Mosser.

Ob koncu je še zadonelo Angelovo češčenje v obeh deželni jezikih. Zelo pozorna in hvaležna publika je nastopajoče nagradila z večminutnim bučnim aplavzom.

AVE MARIA IN GRIFFEN/GREBINJ

Die Stiftskirche Griffen/Grebinj war am ersten Maisonntag anlässlich des geistlichen Konzertes „Ave Maria“, das vom gemischten Chor Griffen alle zwei Jahre veranstaltet wird, übervoll.

Neben den Gastgebern stellten sich das jugendliche Ensembel ART-phonica aus Klagenfurt/Celovec sowie das Oktet Suha mit geistlichen Liedern aus verschiedenen Epochen und Kontinenten vor. Begrüßung und Moderation oblag der Obfrau Rosalia Rapatz sowie MOnika Zidej-Ouschan und Professor Hans Mosser.

Nach dem gemeinsamen „Je angel Gospodov – Der Engel begrüßte“ in beiden Landessprachen wurden die Auftretenden mit einem minutenlangen tosende Applaus bedankt. Mag. Jokej Logar