Oktet Suha na žegnanju v Podlogu/Seniorenzentrum Neuhaus

Oktet Suha je glasbeno oblikoval dvojezično mašo na 10. žegnanju v domu za ostarele v Podlogu. Maševal je farni predstojnik mag. Miha Golavčnik. V domu živi okoli 75 ljudi iz vseh krajev Koroške.

slika Karl Pölz