Lutke Suha: NOVA IGRA za Veliko noč

Lutke Suha vadijo novo igro. Režiser je mag. Richard Grilc. Se že veselimo na premiero za Veliko noč. Die Puppentheatergruppe studiert ein neues Stšck in der Regie von Mag. Richard Grilc ein. Wir freuen uns auf die Premiere zu Ostern.

Prve slike! Die ersten Fotos!