Recept, kako ostaneš mlad – Nedelja 13.06.2020

Stefan Logar združuje veselje do poučevanja in do informatike

Nedelja 13.6.2020

Stefan Logar je učitelj na ljudski šoli v Sinči vasi. V času koronavirusa je prostovoljno naredil poseben Infopoint. Poleg učiteljskega poklica se že nad 35 let ukvarja z računalništvom. O tem pripoveduje: »Vedno sem poskušal povezovati ti dve področji. Bil sem – na vsak način med dvojezičnimi ljudskošolskimi učitelji – prvi, ki je postavil računalnike v razred in jih poskušal uporabljati pri pouku. Videl sem že tedaj velik potencial v digitalizaciji. Zato sem najprej začel pripravljati pripomočke za učitelje/učiteljice za vsakdanjo rabo: šolske pisave s šumniki, vzorce v wordu za spričevala in tedenske načrte itd.

Že kmalu sem ugotovil, da je potrebna spletna enačica teh zadev, kar je privedlo do tega, da sem sprogramiral elektronsko razrednico z vsemi po zakonu potrebnimi elementi. Ta modularni sistem sem stalno razširjeval, tako da so nastali še moduli za pospeševalni pouk, inventar, uporabo prostorov in mdr. za sporočila. V ljudski šoli namreč po navadi uporabljamo posebne zvezke za sporočila staršem in nazaj. Ravno ta modul sem letos marca, ko smo izvedeli, da grozi zaprtje šol, razširil tako, da je bilo mogoče prenašati dokumente, slike, sporočila za starše/otroke in nazaj. Srednje šole in gimnazije imajo za te potrebe na voljo Microsoft Teams ali Moodle, učne platforme z raznimi funkcijami in možnostmi. Teh v ljudski šoli (še) nimamo in zaradi tega nam je Infopoint dobro služil.«

Že pred nekaj leti je prejel priznanje Lörnie Award za svoj program za e-učenje. Povabljen je bil k sodelovanju v delovni skupini Centra za šolski razvoj zveznega ministrstva za šolstvo. V tem času je v delovni skupini sprogramiral dve igri z naslovoma »Tako je!« in »Dobro jutro!«. Obe je v sodelovanju z gradiščanskimi Hrvati pripravil tudi za gradiščanščino. Spoznal je, da bo za tako majhno ciljno skupino, kot je to dvojezično šolstvo na Koroškem, treba ponuditi učne igre na spletu, ki je dostopen vsem, ne glede na operacijski sistem, brskalnik, vrsto računalnika itd. V tej fazi je nastalo kar lepo število igric za stvarni pouk, slovenščino, nemščino … Ko je bil leta 2014 razpisan »Lörnie Award« zveznega ministrstva za izobraževanje, je za svoje delo dobil 1. nagrado v kategoriji primarna stopnja. Razpis je bil za celotno Avstrijo, zato je na to nagrado precej ponosen. Obenem je napravil domeno www.loka.at in tam zgradil spletni portal, ki je prav tako na voljo vsem brezplačno in brez prijave. Predvsem v času koronavirusa je bila tamkajšnja ponudba (dvojezičnim) učiteljem/učiteljicam v korist. »Eden se mi je celo po zahvalil po e-mailu …,« pripomni Stefan Logar.

Za učiteljski poklic se je odločil, ker je v družini prevladalo mišljenje, da je treba delati kaj »sigurnega«. Zato se ni upal prijaviti na tedaj zelo mlado Univerzo v Celovcu, kjer so ponujali prav tako zelo mlad študij informatike. »Danes lahko rečem, da nisem urezal čisto mimo. Kot učitelj imaš vedno opraviti z mladino. Tako ostaneš tudi sam »mlad«, si na tekočem in veš, kaj otroke zanima. Izkušnje iz vsakdanjega dela pomagajo pri ustvarjanju učnih pripomočkov. V razredu pa jih lahko neposredno evalviraš.« Dobil je tudi že naziv šolski svetnik. »Ko sem bil mlad učitelj, so me pošiljali po vsej Podjuni, od Železne Kaple do Potoč, od Pliberka do Št. Petra na Vašinjah, tako da sem dosti videl in doživel. Pravzaprav je bilo delo v šoli skozi vsa leta zanimivo in raznoliko. Najbolj spremenil se je po mojih izkušnjah odnos staršev do učiteljev/učiteljic. To me/nas tudi zdaj najbolj boli.«

Zelo aktiven je tudi v društvu KPD Drava v Žvabeku. »Naša družina je bila vsa leta kulturno aktivna. V tem okolišu sem odraščal, poslušal sem slovensko pesem, instrumenti so bili na voljo, glasba in petje sta me spremljala od prvega joka naprej. Sodeloval sem pri otroškem zboru Suha, otroškem zboru Žvabek, ansamblu Energija, Pevsko instrumentalni skupini Žvabek in tudi pri KPD Drava. Moje tehnično zanimanje in znanje je bilo vedno dobrodošlo, ko je šlo za krajevne časopise, letake, celo knjige, ki jih je izdalo društvo. Ukvarjal sem se tudi z odrsko tehniko, najprej za KPD-Drava, pozneje tudi za ansambel »4J« in skupino »VOXON«. Prve spletne strani naših skupin (PIS, Oktet Suha, …) so bile mdr. moje delo.«

Zanj je sreča, da je bil rojen kot koroški Slovenec. »S tem sem (bil) nekaj posebnega – to sem tudi večkrat čutil na bolj negativen način. A ravno to dejstvo je bilo zame še dodatna motivacija.« O delu v kulturi pa meni: »Kulturno delo je zame timsko delo. Vsak prispeva, kar zna. Tako lahko nastanejo odlični produkti. To mi je všeč.«