Oktet Suha snema v studiu „VOXON“

Konec septembra se je Oktet Suha spet podal v tonski studio. Za zgoščenko, ki bo izšla ob 60-letnici bogatega glasbenega delovanja Bertlna Lipuš so posneli pesem, s katero dokumentirajo dolgoletno sodelovanje okteta s Podjunskim triom Lipuš, s katerim so v preteklih desetletjih imeli cel kup skupnih pevskih turnej in drugih nastopov. Zgoščenka bo mdr. izšla v okviru letošnjega knjižnega daru Mohorjeve.