Srebrna Plaketa za Rosino in Leneja

Rosina Katz-Logar in Lenart Katz sta letošnja prejemnika najvišjega priznanja Republike Slovenije za ljubiteljsko kulturno dejavnost: Srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost. Po Oktetu Suha in glasbenemu etnologu in zgodovinarju dr. Engelbertu Logarju sta zakonca Katz-Logar tretja prejemnika tega izjemnega odlikovanja v našem društu in v občini Suha. Zelo smo ponosni in hvaležni. Vročitev priznanja bo konec februarja.

Učitelja in vsestranska kulturna delavca Rosina in Lenej  sta že skoraj pet desetletij stebra kulturnega in političnega delovanja v Žvabeku in v občini Suha. Lenart se je kot ravnatelj ljudske šole v Žvabeku močno zavzemal za enakopravnost slovenščine ter za kakovosten dvojezični pouk. Nad 40 let je predsednik Katoliškega prosvetnega društva Drava (KPD Drava) in skoraj 40 let ustanovni član in gonilna sila Oktet Suha. Rosina nad štiri desetletij vodi Pevsko-instrumentalno skupino (PIS Žvabek), in že vrsto let kot novinarka in fotografinja promovira slovensko kulturo v koroški javnosti. Več desetletij je tudi zavzeta odbornica KPD Drava in „gospodinja“ v Hiši kulture v Žvabeku.

Odborniki in sodelavci KPD Drava, Oktet Suha, Lutke Suha in PIS Žvabek prav prisčno čestitamo Rosini in Leneju.

Za več informacij kliknike TUKAJ

Rosina und Lenart Katz werden mit der Silbernen Plakette, der höchsten Auszeichnung der Republik Slowenien für ehrenamtliche Kulturarbeit ausgezeichnet. Damit sind sie, nach dem Oktet Suha und dem Musiketnologen und Historiker dr. Engelbert Logar die Dritten, derart ausgezeichneten Kulturschaffenden in der Gemeinde Neuhaus/Suha.  Der Festakt findet Ende Februar statt.

Rosina und Lenart sind fast fünf Jahrzehnte lang treibende Kräfte im kulturellen und politischen Leben unserer Gemeinde. Lenart engagierte sich als langjähriger Volksschuldirektor in Schwabegg/Žvabek für die gleichberechtigung der slowenischen Sprache und für eine qualitätvollen zweisprachigen Unterricht. Mehr als 40 Jahre lenkt er als Obmann die Geschicke des ältesten Kulturvereines der Gemeinde, des KPD Drava, welcher 2020 sein 110-jähriges Bestehen feierte. Fast 40 Jahre ist Lenart auch Gründungsmitglied, Sänger und treibende Kraft des weitum bekannten Oktet Suha. Rosina begründete vor mehr als vier Jahrzehnten die Sing-und Instrumentalgruppe PIS Žvabek und leitet sie bis heute. Als Reporterin und Fotografin hat sie sich nicht nur kärntenweit den besten Ruf, sondern sie ist auch eine sympathische Berichterstatterin über das kulturelle Leben der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Jahrzehntelang ist Rosina auch Vorstandsmitglied und Mastermind des KPD Drava sowie engagierte „Hausherrin“ im Kulturhaus Hiša kulture in Schwabegg/Žvabek.

Der Vorstand und die Mitarbeiter des KPD Drava und seiner Gruppen, Oktet Suha, Lutke Suha und PIS Žvabek gratulieren herzlichst.