In memoriam: Marija Lutnik

Po dolgi težki bolezni je v nedeljo, dne 18. julija 2021 za vedno zatisnila oči gospa Marija Lutnik, po domačem Krištanova, v 88. letu starosti. Krištanova Micka, kakor so jo znanci imenovali, je prevzela po svojem očetu Krištanovo kmetijo in zgradila skupno s hčerko Renato, zetom Petrom in bratom Francem lep nov dom. Priljubljena kmetica, dolgoletna cerkvena pevka in podpornica našega društva naj počiva v miru!