Povezava 110 let KPD Drava/30 let Slovenija 21.8.2021

111 let/Jahre KPD Drava Žvabek, 21.  8.  2021

 Potek pred Hišo kulture

13:30 zbiranje častnih gostov in »sopotnikov«

14:00 kratek kulturni spored

 1. Pesem PIS & Oktet Suha
 2. Predsednik pozdravi vse navzoče in častne goste
 3. Pesem Oktet Suha
 4. Moderacija Christa & Jokej
 5. Moderacija zgodovina od začetka
 6. Pesem PIS

14:30 odhod z vlakom proti Obnarju.

 Naše društvo je bilo ustanovljeno 1910  z imenom »Krščansko – slovensko izobraževalno društvo za Žvabek«. Ustanovitelj in gonilna sila društva je bil tedanji žvabeški župnik Franc Uranšek. Namen novega društva: »Kmalu ustanovimo izobraževalno društvo, da se bomo sami izobraževali.“  Društveno delo se je v glavnem osredotočilo na jezikovno izobraževanje mladine in odraslih, na predavanja strokovnjakov, na gledališke predstave in na ohranjevanje ter poživitev ljudskih in cerkvenih pesmi.

1939 se je društvo preimenovalo v »Slovensko prosvetno društvo v Žvabeku“. Po vsej verjetnosti je že tedaj nosilo ime »Drava«. Od1963 naprej se imenuje »Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku«. Med 2. svetovno vojno je bilo društveno delo prepovedano, pozneje pa je z ustanovitvijo takozvane »Dorfgemeinschaft« prišlo med društveniki do razcepa in se je začel spet utrjevati nemški duh, ki ga je zasadil hitlerizem.

Z novim odborom se je leta 1974 začelo bolj usmerjeno delovanje društva. V občini so pod okriljem društva začele delovati sledeče slovenske skupine, ki deloma še danes obstojajo:

 • 1978 Pevsko-instrumentalna skupna Žvabek: Rosina Katz-Logar
 • 1981 Oktet Suha: Engelbert Logar
 • 1981 Otroški zbor Suha: Pepej Krop
 • 1983 Ansambel Energija: Engelbert Logar
 • 1985 Otroška skupina Žvabek: Vida Logar
 • 2005 Lutke Suha: Rihard Grilc

Ponosni pa smo seveda tudi na skupine „Družina Krop“, „Sekstet Bene“, „Skupina Sanje“ ter cerkvene zbore v Žvabeku, na Suhi in v Potočah, ki so svoje delovanje postavile v prid ohranjevanju slovenske kulture v občini Suha/Neuhaus.  

Seit seiner Gründung vor nunmehr 111 Jahren bemüht sich der Kulturverein KPD Drava um die Vermittlung von Kultur, Bildung und Sprache, wobei letztere, wie wir heute wissen, insbesondere nach dem Plebiszit von 1920, während des 2. Weltkrieges, als die slowenische Sprache verboten und Vereinsbesitz beschlagnahmt war und überdies die GemeindebürgerInnen durch Aussiedlungen und Kriegsgräuel verängstig und gedemütigt wurden, stark unter Druck geriet. Auch nach dem Krieg war es lange Zeit nicht besser:  Schulstreiks, Ortstafelsturm und Benachteiligungen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich brachten das Slowenische immer mehr zum Verstummen. Heute muss man in der Gemeinde Neuhaus/Suha leider mit der Lupe nach Kindern suchen, die noch zu Hause, in der Familie, die Sprache vermittelt bekommen. Wir sind aber zuversichtlich, dass der neue Geist der Offenheit, des Respekts und des europäischen Geistes auch in unserer Gemeinde positive Spuren hinterlassen werden. 

Program Obnar

14:35 prihod vlakca

 • V pozdrav zašpilata Albert in Pepej (1-2 pesmi)
 • Pesmi „Sanje“
 • Moderacija Christa & Jokej
 • Moderacija etnološke dejavnosti
 • Pesem „Sanje“
 • vižarja Albert in Pepej Krop

Pogostitev (torta)

15:10 odhod z vlakom proti Suhi 

Ljudska kultura in etnološke dejavnosti sta v našem društvu vedno igrali pomembno vlogo. Tu pri Obnarju, v gostilni Hafner, smo vsa leta po Ortstafelsturmu, ki je močno razdrl in ustrahoval Suho in Sušane imeli prijazen kulturni dom, kjer smo izvedli naše Binkoštne plese, vigredne in jesenske koncerte, koroške večere, jubileje in druge pomembne kulturne dejavnosti društva. 

Od Gornje vasi pot vodi na Sveto Mesto, kjer vsako leto avgusta že desetletja prirejamo mednarodno srečanje vižarjev in lahko pogledamo v smer Komlja in Štiәbarjevega travnika, ker se prekomejno srečavamo ob družinskem prazniku in otroških olimpijadah. Od tu vidimo na Šentjur in proti Sveti Luciji, ki sta tudi cilja vsakoletnih križevih poti v slovenskem jeziku. 

Društvu je izdalo vrsto zgodovinsko pomembnih brošur in nekaj čudovitih etnoloških zbirk, ki jih je znanstveno in strokovno pripravil dr. Engelbert Logar za svojo serijo „Vsaka vas ima svoj glas“: Ivanki Polanc, Hermanu Germ ali Mariji Kamnik smo s tem postavili trajne literarno-glasbene spomenike.

Ethnoloische und volkskulturelle Veranstaltungen sind ein wichtiger Teil der Arbeit des Kulturvereines KPD Drava. Kreuzwege in slowenischer Sprache zu allen Kirchen in den Pfarren Schwabegg/Žvabek und Neuhaus/Suha, das Familienfest mit Kinderolympiaden am Kömmel/Komelj, das Volksmusikantentreffen in Heiligenstadt/Sveto mesto sind einige herausragende Ereignisse im Jahreslauf. 

Das Gasthaus Hafner war auch in – für die Volksgruppe schwierigen Zeiten – für uns immer ein verlässlicher Partner und Gastgeber. Pfingstbälle, Frühlings- und Herbstkonzerte, original Kärntnerabende, Jubiläen und andere wichtige kulturelle Veranstaltungen durften wir hier durchführen. Dafür sagen wir der Familie Rupitz auch heute:  DANKE-HVALA. 

Mit Dr. Engelbert Logar haben wir einen Mitarbeiter, der unsere Arbeit auch wissenschaftlich begleitet und dokumentiert, was sich z.B. in Jubiläumsbroschüren, historischen Abhandlungen zu Gemeindegeschichte, in Notenheften oder in seiner Buchserie „Vsaka vas ima svoj glas“ niederschlägt: Ivanka Polanc, Herman Germ oder die Bergbäurin Marija Kamnik wurde so bereits in Buchform verewigt. Nicht vergessen werden soll auch auf den Obmann Lenart Katz, der einst als „Fikej“ und heute als »Žvandrej« satirisch-heiteres zu Gesellschaftsfragen von sich gibt. Auch hier ist bereits der zweite Buchband in Planung. 

Program Suha 

15:25 prihod vlakca

 • V pozdrav zašpila Schlosskapelle (1-2 pesmi)
 • Pesem Okteta Suha
 • Moderacija Christa & Jokej
 • Moderacija mednarodne dejavnosti
 • Pesem Okteta Suha
 • 1-2 pesmi Schlosskapelle

Pogostitev (sir in vino)

16:00 odhod z vlakom proti Potočam  

Stojimo sredi Suhe, na vaškem trgu, na „sejmišu“ pred gostilno Hartl, „pr Birtu“, tradicionalno in daleč naokrog znano vaško gostilno z več kot 200 letno tradicijo. Naš pogled pa se obrne kvišku proti suškemu gradu, ki je danes v lasti družine Liaunig in že več kot pol tisočletja gleda na suško vas.

Družina Liaunig v svoji hiši že 3 desetletja gosti mednarodni in prekomejni Festival Suha, katerega glavni nositelj in organizator je Oktet Suha. Festival je gostil že 80 skupin iz skoraj vseh evropskih držav in je domačinom in 8.000 obiskovalcem od blizu in daleč približal lepoto evropskih kultur, jezikov in pesmi. Letos bo 28. Festival Suha 10. in 11. septembra privabil skupine iz Slovenije, Avstrije in Danske.  

Nositelj mednarodnih dejavnosti v našem društvu je v glavnem Oktet Suha, ki je na koncertnih potovanjih po Evropi, ZDA, Avstraliji, Južni Ameriki, Kanadi in Ukrajini poslušalcem približal lepoto naših krajev, našega jezika in naših pesmi in s tem bil pravi koroški ambasador. Tudi ostale društvene skupine so mednarodno aktivne, zlasti v alpsko-jadranskem prostoru in tako širijo svetovne nazore svojih članic in članov.  

Internationale Aktivitäten im Kulturverein KPD Drava werden vor allem vom Oktet Suha getragen. Zum 28. Mal findet auf Schloss Neuhaus/Suha das internationale und grenzüberschreitende Vokal-Festival Suha-Dravograd statt, das mit 80 Gastgruppen aus ganz Europa und rund 8000 Besuchern europäische Kulturvielfalt nach Neuhaus bringt. Bei seinen zahlreichen Tourneen durch Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Kanada oder die Ukraine wurde es zum kulturellen Botschafter Kärntens in der Welt. Aber auch die übrigen Kulturgruppen – PIS Žvabek und Lutke Suha – sind international aktiv, vor allem im Alpen-Adria-Raum und helfen dadurch mit, den geistigen Horizont ihrer Mitglieder zu erweitern. 

Mednarodno je aktivna tudi suška godba „Schlosskapelle Neuhaus“. Veselimo se, da nam je – kljub številnih poletnih dopustov – prišla čestitati mala skupina (kvartet/kvintet) pod vodstvom kapelmojstra Johannesa Glawischnig in predsednika Benjamina Pölz.  

Vielen Dank für euer nettes Geburtstagsständchen!

Die Schlosskapelle Neuhaus unter Obmann Benjamin Pölz und Kapellmeister Johannes Glawischnig ist ein bedeutender Kulturträger in der Region und wirkt in der Gemeinde Neuhaus/Suha seit fast 60 Jahren unter dem Motto: „Wir machen Musik, geben Orientierung, und unser Schaffen hat Sinn.“ Sie fühlt sich dem „kulturellen Auftrag, die Gemeinde Neuhaus bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Gemeindegrenzen zu vertreten und viele Veranstaltungen in der Gemeinde Neuhaus und rundherum musikalisch zu gestalten“ verpflichtet. Dies tut sie mit Konzerten, Messen, Prozessionen, Marschkonzerten, Frühschoppen und noch vielem mehr.

Program Potoče 

16:30 prihod vlakca

 • Pozdrav Heimatklang 1-2 pesmi
 • Moderacija Christa & Jokej
 • Moderacija sožitje na Koroškem
 • 1-2 pesmi Heimatklang

Pogostitev (pogača in kava)

Priložnost za kratek ogled Patkovega mlina

17:00 odhod z vlakom proti Libeličam 

Sožitje med Slovenci in Nemci na Koroškem po plebiscitu, zlasti med drugo svetovno vojno in po njej ni bilo enostavno. Politika se je slovenščine in dvojezičnosti z vsemi močmi branila: šolski štrajki, podiranje dvojezičnih krajevnih napisov, mučna in dolgotrajna pogajanja za v členu 7 Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 zajamčene pravice so slovenščini na Koroškem skoraj zlomili hrbtenico in seveda tudi negativno vplivala na kulturno delovanje. Za vse to se je državni predsednik Alexander van der Bellen lani oktobra na deželni proslavi v Celovcu izrecno opravičil. In to v obeh deželnih jezikih z besedami: 

„Kot zvezni predsednik bi se Vam želel iskreno opravičiti za krivice in zamude pri uresničitvi vaših ustavnih pravic.“

„Für das erlittene Unrecht und für die Versäumnisse bei der Umsetzung von verfassungsmäßig garantierten Rechten möchte ich mich hier und heute als Bundespräsident bei Ihnen, liebe Angehörige der slowenischen Volksgruppe, entschuldigen.“        (Bundespräsident Alexander Van der Bellen, 2020)

V KPD Drava je bila odprtost do nemškogovorečih sosedov in sodeželanov od nekdaj samoumevna, vidna in slišna. To še posebno velja za delovanje v občini, kjer že desetletja plodno sodelujemo z mešanim in moškim pevskim zborom Heimatklang – prej pod vodstvom prof. Sigija in Renate Hoffmann, danes pod taktirko njune hčerke Ane in predsednika Jakoba Mokoru. Število skupnih nastopov in gostovanj in veliko število prijateljskih srečanj med pevci to lepo dokumentira. Veseli smo, da v zadnjih letih tudi podobno kaže s suško godbo.

Predvsem bi izpostavili delovanje naših pevskih skupin, PIS in Okteta Suha. Slednji je v svojih 40-ih letih uspešnega delovanja imel več sto nastopov med nemškimi sodeželani in od samega začetka deloval v znamenju dialoga in sprave.

Tako kot je v zadnjih desetletjih dvojezičnost postala samouven prispevek k dobremu sožitju, so tudi kulturni stiki z nemško govorečimi rojaki in društvi postali sproščeni in prijateljski. 

Hvala „MePZ in MoPZ Heimatklang“, da ste danes z nami. Danke dem Gem. Chor und Männerchor „Heimatklang Bach“, dass wir hier und heute gemeinsam feiern können. Danke auch für euer musikalisches Ständchen hier auf eurem Dorfplatz.

Wie wir alle wissen, war das Zusammenleben im Lande, ebenso wie in der Gemeinde, nicht immer einfach. Und dies, obwohl die Kultur schon lange in die richtige Richtung weist. So auch in unserer Gemeinde Neuhaus/Suha, wo schon vor Jahrzehnten dem Miteinander eindeutig der Vorrang gegeben wurde.   

Program Libeliče 

17:15 prihod vlakca

 • Pozdrav MePZ Libeliče 1-2 pesmi
 • Moderacija Christa & Jokej
 • Moderacija prekomejno delovanje
 • pesem domači zbor
   
 • Pogostitev (trenta in mošt)

17:55 odhod z vlakom proti libeliškemu grad

„Kot da bi stali s hrbtom ob steni in smeli gledati samo v eno smer“, tako je kmet Engelbert Logar, po domače Mlakar iz Gradič, pred leti opisal svoje občutke ob življenju na meji, zlasti po drugi svetovni vojni, vse do osamosvojitve Republike Slovenije pred 30. Leti. Ta dogodek se nam koroškim Slovencem zdi tako pomemben, da se ga tudi v jubilejnem letu našega društva radi spominjamo. Po desetletja zaprte meje, otežkočenimi gospodarskimi, kulturnimi in tudi privatnimi vezi je končno napočil spet čas odprtih mej v skupni Evropi. Tudi pandemija, tako smo prepričani, bo ta pozitivni razvoj le kratkoročno ovirala. Začetki organiziranega kulturnega dela v Libeličah segajo v konec 19. stoletja in so po svoji namenih zelo podobni Katoliškemu prosvetnemu društvu Drava: „da bi mladini nudilo možnost izobraževanja, kmetom bi priskrbeli knjige in pomagali zaustaviti izseljevanje mladine.“

Hvala Kulturno prosvetnemu društvu Libeliče s predsednico Simono Pšeničnik na čelu, da ste nas tako z veseljem sprejeli tukaj v Libeličah in za vašo gostoljubnost. Upamo, da se bo sodelovanje to in onstran državne meje v prihodnje še bolje razvilo in da bo življenje ob meji postalo spet tako „normalno“, kot je bilo še na začetku prejšnjega stoletja.