Ana Grilc: Vse, vse beži v kulturo!

Študentka, režiserka in pisateljica Ana Grilc iz Gornje vasi pri Žvabeku, ki je tudi dolgoletna sodelavnka KPD Drava, je ob slovenskem kulturnem prazniku v ORF-teatru v Celovcu imela dokaj pester pa tudi kritičen slavnostni govor. „Umiramo, ker v letu 2023 ne obstaja primeren politični, socialni, izobraževalni in kulturni okvir, da bi slovenska manjšina lahko preživela“, ugotavlja Ana in ob koncu poziva: „Vzemimo kulturni meč, kopje v dlan in borimo se za preživetje naše zgodovine, našega jezika, naše manjšine!“

Mit einer vielbeachteten Rede im ORF-Theater in Klagenfurt/Celovec anlässlich des slowenischen Kulturfeiertages ließ Ana Grilc, Studentin, Regisseuring und Schriftstellerin aus Oberdorf/Gornja vas bei Schwabegg/Žvabek kürzlich aufhorchen. Sie beklagt die fehlenden politischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen für ein gesichertes Überleben der slowenischen Volksgruppe in Kärnten und ruft beherzt auf, Kultur nicht als Fluchtpunkt, sondern als politisches Instrument „zum Überleben unserer Geschichte, unserer Sprache, unserer Minderheit“ zu sehen.

Poročilo na ORF-Slovenski spored

Govor Ane Grilc v celoti:  Govor slovenski kulturni praznik Grilc