Skupina Sanje pela pri maši

Naša mladinska vokalna skupina Sanje pod vodstvom dr. Engelberta Logar je predzadnjo nedeljo v aprilu na Suhi pevsko soobilikovala sveto mašo, ki jo je daroval farni predstojnik Mag. Mihael Golavčnik. Nadarjene pevke – tokrat je zaradi bolezni manjkal bas Simon – so očarale z lepimi interpretacijami velikonočnih spevov. Vsi pevci skupine so tudi članice in člani cerkvenega zbora na Suhi, Eva in Nina Kogelnik pa tudi redno igrata na orglje.

Unsere Jugend-Vokalgruppe Sanje unter der Leitung von Dr. Engelbert Logar gestaltete am vorletzten Aprilsonntag einen Teil des Sonntagsgottesdienstes mit wunderschönen a capella Ostergesängen mit. Alle Mitglieder der Gruppe – einschließlich des diesmal erkrankten Simon Kogelnik – sind auch fleißige Kirchensänger und Organisten.