Luštno je bilo na Zili | Advent im Gailtal

Drugo adventno nedeljo se je KPD Drava odpravilo na Zilo. Na povabilo SPD Zila smo v hotelu Stara Pošta smeli v živo predstaviti naš „Posebni adventni koledar“ ter akcijo „NAŠmarkt“, s katero želimo prikazati lepoto in raznolikost koroških slovenskih narečij in s tem hkrati prispevati k ohranjevanju teh kulturnih dobrin Koroške.

Popoldan je sprva bil v znamenju umetniških delavnic za otroke in odrasle, glasbeno sta ga popestrila otroški zbor Smukelce iz Ledinc ter zbor glasbene šole Kranjske gore. Pri stojnici KPD Drava so Christa in Victoria Meklin ter Vida Logar z obiskovalci zbirali in zabeleževali ziljske narečne besede in reke, Alfred Meklin pa je posebno otroke razvajal z okusnimi „muletnami“ (palačinkami).

Proti večeru je sledil višek dneva z nastopi mladinske skupine Young Oisternig in Okteta Suha, ki je prav za ta nastop pripravil prerez svojih narečnih pesmi. Tudi nemska narečna ni smela manjkati. Milka Kriegl, Tischlerjeva nagrajenka 2023 z Zile je očarala staro in mlado z narečno pravljico Gospa Zima (Frau Holle), Pastirja iz Roža, Zalika Steiner in Toni Šticker, pa sta brala bozične zgodbe v rožanskem narečju.

Oba predsednika, Daniel Mešnik za SPD Zila in Jokej Logar za KPD Drava sta poudarila odlično sodelovanje najbolj zahodnjega z najbolj vzhodnim slovenskim društvom na južnem Koroškem. Številna publika, med njimi emeritirani župnik Stanko Trap, glasbenik Franz Mörtl, gostilničarka in kulturnica Jožica Druml, Janko Zwitter st. in ml., vocal coach Mateja Zwitter, prof. Urban Popotnig in drugi, je nastopajoče nagradila z bučnim aplavzom.

Glejte prispevek v ORF – DOBER DAN KOROŠKA

Den zweiten Adventsonntag verbrachte unser Kulturverein KPD Drava im Gailtal. Auf Einladung des slowenischen Kulturvereines SPD Zila konnten wir im Hotel Alte Post in Feistritz/Bistrica unseren „besonderen Adventkalender“ und die Aktion „NAŠmarkt“ vorstellen, mit denen wir die Schönheit und Buntheit der slowenischen Kärntner Dialekte zeigen und damit einen Beitrag zu ihrer Erhaltung dieses Kärntner Kulturgutes leisten wollen.

Der Nachmittag stand vorerst im Zeichen von kreativen Workshops für Kinder und Erwachsene, die von Auftritten der Kinderchöre Smukelce aus Fürnitz/Brnca sowie aus Kranj umrahmt wurden. Bei KPD Drava Stand sammelten Christine Meklin, Vida Logar und Victoria Meklin Gailtaler Mundartwörter und -sprüche uns zeichneten sie auf. Alfred Meklin verwöhnte besonders die Kinder mit leckeren Palatschinken.

Gegen Abend folgte der Höhepunkt des Abends mit einem Konzert des Jugendchores Young Oisternig und des Oktet Suha. Letzterer bot ein breites Repertoir von Liedern in slowenischen Dialekten aus dem Jauntal/Podjuna, dem Rosental/Rož und dem Gailtal/Zila. Natürlich durfte auch ein deutsches Dialektlied nicht fehlen. Die Tischler-Preisträgerin 2023 Milka Kriegl begeisterte Jung und Alt mit dem Märchen von Frau Holle im Gailtaler Dialekt. Die Rosentaler Mundart führten Zalika Steiner und Toni Šticker vor.

Beide Obmänner, Daniel Mešnik für den SPD Zila und Jokej Logar vom KPD Drava betonten die hervorragende Zusammenarbeit der geografisch am weitesten voneinander entfernten slowenischen Kulturvereinen in Südkärnten. Das zahlreiche Publikum belohnte alle Auftretenden mit stürmischem Applaus.

Slike/Fotos