SANJE & Pepej gostovali v Lešah

V nedeljo, 9. junija 2024, je bil v podružni cerkvi sv. Volbenka na Lešah nad Prevaljami tradicionalni koncert, ki ga prireja kvintet Ajda s citrarko Tino Kseneman. Skupina Sanje smo skupaj s Pepejem Kropom nastopili s suško inačico marijine „Lepa si, lepa si, roža Marija“ ter dvema svojima avtorskima skladbama („Melodija“ in „Sam na gori“). Med drugim pa so gostovali še Vokalno instrumentalna etno skupina Rute ter Oktet In spiritu.

Die Gruppe Skupina Sanje trat gemeinsam mit dem Kantautor Pepej Krop im slowenischen Leše auf.