60 let občina Suha/60 Jahre Gemeinde Neuhaus

Danes praznuje občina Suha 60-letnico obstoja. Am Samstag, dem 2. Juni 2018, feiert die Gemeinde Neuhaus ihr 60-jähriges Jubiläum

Pripovedniki KPD Drava ob 50-letnici občine Suha. Protokol od prireditve.

Referati:  1. župan občine Suha Kaspar Slamanig, dr. Engelbert Logar

Letos bo minilo 50 let odkar je iz poprej dveh občin Žvabek in ostanka Libelič nastala občina Suha. Samoumevno, da ni manjkalo porodnih krčev, in tudi prva leta niso bila enostavna. O tem času in o svojih osebnih izkušnjah sta v petek, 25. januarja na povabilo KPD Drava Žvabek v društvenih prostorih nad Posojilnico v Žvabeku med drugim spregovoril prvi župan in dolgoletni ravantelj ljudske šole na Suhi, Kaspar Slamanig. Uvodni referat pa je imel domači zgodovinar in etnolog Dr. Engelbert Logar.

Dr. Logar je orisal razgibano zgodovino prejšnjih občin Žvabek in Libeliče od razpada monarhije naprej. Pomembna mejika sta bila plebiscita l. 1920 oziroma 1922, po katerih je od bivše občine Libeliče komaj polovica ostala avstrijska. Med druga svetovno vojno sta občini bili 1939 prvič združeni, po letu 1945 pa sta se zopet osamosvojili. Po dolgih pogajanjih, kjer nobena stran ni hotela odstopiti, je na občinski seji 1947 komaj 1 glas odločal odločal o nadaljni skupni poti občin. In to je bil ravno glas tedanjega župana Kasparja Slamaniga.

Seveda pa je referent tudi obširno opisal življenjske in politične okolice tistih časov. Revščina je bila vsepovsod zaznavna in naši dvojezični kraji so bili očividno zapostavljeni od celovških oblastnikov. Tako so npr. peti dvojezični okraji Podjune in Roža od finančnih pomoči v okviru Marshall plana dobili manj kot mali (nemški) okraj Feldkirchen-Trg sam. Hudo je naše ljudi tudi zadelo dokaj sistematično ponemčevanje, pri kateremu so igrali vodilno vlogo celo učitelji. Najprominentnejša žrtev je bil suški župnik Tomaž Holmar, ki je po hudih napadih nemških skrajenžev moral zapustiti faro.

Gospod Slamanig je nato pripovedoval, kako je l. 1948 iz Djekš prišel na Suho in na kakšne hude življenjske razmere je tukaj naletel. Mankalo je pitne vode po vaseh, ni bilo prevoznih cest, kaj pa šele elektrike in telefona. Z velikimi napori se je kot zadnji župan Libelič in prvi župan po ustanovitvi občine Neuhaus-Suha lotil teh problemov in pa gradnje občinske hiše in šole na Suhi. Skoraj nihče na Suhi da tedaj še ni znal oziroma govoril nemško in pripovedovalec je naštel vrsto ljudi ki jih je šele on kot šolnik naučil jezika, in ki so danes največji nasprotniki slovenščine. V tem sklopu se je tudi spomnil, da so v njegovem otroštvu ljudje od Djekš preko malega Šentvida-Klein St. Veit, Otmanacha tja do Gospe Svete-Maria Saal govorili samo slovensko. Pripovedoval je tudi o političnih zapletih v občini in o političnih intrigah ki so ga osebno zelo bolele.

Pripovedovanje g. Slamaniga so s svojimi spomini in pripombami dopolnjevali domači pripovedniki Florijan Hirm, pd. Rajdl, Eduard Burger  in Bertl Logar starejši, pd. Mlakar. Z velikim zanimanjem so pripovedovanjem med drugimi prisluhnili župan Gerhard Visotschnig, občinski odbornik Peter Trampusch, podjetnik Franz Kert ter pliberški mestni svetnik Alfred Meklin.

———————————————————————————

Kleine Zeitung – Hubert Budai

Die Gemeinde begeht am 2. Juni ihr 60-Jahr-Jubiläum. Neben örtlichen Vereinen umrahmt auch die Militärmusik Kärnten den Festtag.

Zum 50-Jahr-Jubiläum 2008 hat das Kärntner Landesarchiv eine Gemeindechronik veröffentlicht. Diesmal, zehn Jahre später bei der 60. Wiederkehr der Gemeindegründung von Neuhaus, hat das Landesarchiv ein Buch über die Orts-, Vulgar- und Flurnamen (Autoren Heinz-Dieter Pohl und Engelbert Logar) herausgegeben. Dieses kann man auch beim Jubiläumsfest heute kaufen.

Das Festprogramm beginnt um 15.30 Uhr auf dem Vorplatz des Gemeindeamtes Neuhaus mit dem „Altneuhausertreffen“. Rund 700 ehemalige Neuhauser wurden laut Sachbearbeiterin Eva Maria Logar diesmal angeschrieben – in Deutschland, Slowenien, der Schweiz oder etwa in den Arabischen Emiraten. Namentlich eingeladen wurden auch alle Gemeindebewohner, die heuer ihren 60. Geburtstag feiern. „Ich rechne damit, dass an die 200 Neuhauser von auswärts der Einladung nachkommen werden“, so Bürgermeister Gerhard Visotschnig.
Um 17 Uhr schreiten er, Vizebürgermeister Karl Pölz und Pfarrer Michael Golavčnik zum Festakt, die Festansprache wird Gemeinde- und Feuerwehrreferent, Landesrat Daniel Fellner halten. Um 18 Uhr verlagert sich das Geschehen ins Festzelt beim Hartl Stadl zum Konzert der Militärmusik Kärnten.

Eva Maria Logar, Bürgermeister Gerhard Visotsch-nig, Amtsleiterin Regina Wiedl und Rebecca Drug (von links) mit dem Namenbuch Foto © KK/Gemeinde

Das Rahmenprogramm beinhaltet eine Leistungsschau der drei Gemeindefeuerwehren und der Jugendfeuerwehr Schwabegg (ab 15.30 Uhr), Darbietungen der Volksschule Neuhaus, des Heimatklangs Bach, des Oktet Suha, der Schlosskapelle Neuhaus und des Slowenischen Kulturvereins KPD Drava. Um 19 Uhr steht für die Besucher ein Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten der Had’nwirte und Direktvermarkter der Genussregion Jauntaler Had’n bereit.