Srečanje pri Štiabarju/Familienfest am Kömmelgupf

V nedeljo Vas prisrčno vabimo na Srečanje  pri Štiabarju. 11h sv. maša, nato igre na travniku, olimpijada in stara vozila.

Wir laden Sie hezrlich zum Familienfest am Kömmelgupf ein. 11h Hl. Messe, danach Olympiade für Kinder mit schönen Preisen sowie ein Oldtimertreffen.

Für Speisen und Getränke sorgt Hans Piko. Hvala Spar-Zadrugi za podporo.