Novice – Podpora za hišo kulture

1Potrebna podpora za potrebno Hišo kulture

 

Žvabek – Katoliško prosvetno društvo Drava ima svoj sedež v Žvabeku, hkrati pa je kulturni biser tako v fari Žvabek kakor v ostali suški občini. Odlikuje ga pestra kulturna dejavnost, naj bo to društvena pevsko instrumentalna skupina, ki jo je pred več kot 30 leti ustanovila Rosina Katz, naj bodo to najmlajši kulturni ustvarjalci – Lutke Suha pod mentorstvom Riharda Grilca, naj bodo to društvene kulturne prireditve, ki vsakič privabijo množico ljubiteljev domače pesmi in besede, ne nazadnje pa deluje pod okriljem KPD Drava tudi znameniti in popularni Oktet Suha.

Doslej so društveniki vložili več kot 1.500 ur prostovoljnega dela.

Doslej so društveniki vložili več kot 1.500 ur prostovoljnega dela.

Sicer pa žvabeško kulturno društvo ni samo biser suške občine, je hkrati njen najdragocenejši kulturni ambasador tako v drugih predelih Koroške in v ostalih avstrijskih zveznih deželah kakor zunaj avstrijskih meja. V Žvabeku obstaja tudi poslopje, ki stoji v središču kraja, v neposredni bližini žvabeške farne cerkve, in se lahko sklicuje na bogato tradicijo kot vaški komunikacijski center. Dokler je bila žvabeška občina še samostojna, je v tem poslopju imel svoj sedež občinski urad. Leta 1957, ko so žvabeško občino združili s suško, je poslopje kupila Zveza slovenskih zadrug v Celovcu, sedanja Zveza Bank. V njem je začela poslovati žvabeška Posojilnica in blagovna zadruga, ki je pomenila domačinom več kakor zgolj trgovsko ustanovo. Bila je hkrati kraj rednega srečavanja in zbiranja, skratka: komunikacijsko središče, kot se temu danes pravi »po moderno«.

Pljunili so v roke Medtem v tem poslopju ni več Posojilnice in Zadruge, postalo je sedež kulture, sedež KPD Drava. Poleg tega ima tam svojo ordinacijo priljubljeni živinozdravnik Rihard Grilc. In ker je bilo KPD Drava že nekaj let najemnik tega poslopja, je lastnik Posojilnica Bank Pliberk vprašal najemnika KPD Drava, ki je v njem že doslej prirejalo manjše prireditve, ali bi kulturno društvo bilo pripravljeno kupiti to poslopje. To se je tudi zgodilo: z začetkom leta 2013 so žvabeški kulturniki definitivno postali lastnik. Hiša, ki je nekoč bila v znamenju zadružnega gospodarstva, je postala definitivno hiša kulture.

Sedaj je potrebno, da se projekt Hiša kulture do konca uresniči. To spet pomeni, da jo je treba obnoviti tako, da bo lahko resnično zaživela in da bo lahko izpolnila vse pogoje za komunikacijsko središče. Žvabeški društveniki s predsednikom KPD Drava Lenartom Katzem na čelu so pljunili v roke in medtem investirali že 1.500 neplačanih ur. Potrebno je poskrbeti za to, da se izpolnijo vsi varnostni predpisi, potrebno je napraviti nove sanitarne naprave, potrebno je obnoviti obstoječe električne naprave in poskrbeti za dodatne, potrebne so prezidave tako za dvorano kakor za društveno sobo, kjer bo KPD Drava končno lahko shranila tudi svoj bogati društveni arhiv. In še bi lahko naštevali.

Vse to je seveda povezano s stroški. Projekt znaša okoli 100.000 evrov, od tega jih je odprtih še okoli 40.000. Zato se žvabeški kulturniki obračajo na bralke in bralce s prošnjo, da jim pomagajo. Hvaležni so za vsako finančno podporo (AT50 3911 7010 0701 1778 – Posojilnica Pliberk) in se zanjo že prisrčno zahvaljujejo. Hvaležni so za vsako podporo – Žvabek, zlasti tudi mladina, pa bo dobil pravi center kulture.

To je bil Kanadski večer

klrkan_vecer36

Oktet Suha in Podjunski Trio Lipusch sta oblikovala prijeten „kanadski večer“ za sopotnike in prijatelje v gostilni Motschulablick na Suhi. Franc Opetnik je kazal zanimive slike, Sigi Kolter pa zelo informativen film o potovanju. Mag. Jokej Logar in Pepej Krop sta vodila skozi program. V okviru večera sta predsednik KPD Drava Lenart Katz in blagajnik Franc Hirm sprejela visoko priznanje društva za 40 let kulturnega dela. Častni gostje so bili župan Gerhard Visočnik, občinska odbornica Tamara Skubel, častna predsednica Okteta Suha, Micka Skubel, ekonomska svetnika Fric Kumer in Franz Steharnig, dr. Christa Mory, podjetnik Rudi Bredschneider, mag. dr. Bertej Logar, prov. ravnateljica NSŠ Pliberk Christa Meklin-Sumnitsch in Prokurist Alfred Meklin. Gostilničar Hermann Skubel je poskrbel za dobro jed po receptih iz Kanade.

Kanadski večer 1. 2. 2014

klroktet_kanadaOktet Suha in Podjunski Trio prisrcno vabita vse prijatelje in sponzorje na „Kanadski vecer“ v gostilno Motschulablick na Suho. Tam boste videli slike, filme in dokumente od potovanja po Kanadi in ZDA, ki je potekalo od 12. avgusta do 4. septembra 2013. Pevci in muzikanti bodo predstavili tudi koncertni program turneje.
Bilanca potovanja: skupno 40 potnikov, 11 000 kilometrov, 19 dni, 3500 obiskovalcev pri koncertih in mašah.

„Pesmi in melodije iz koroške domovine so nekdanje emigrante iz Avstrije in Slovenije mocno ganile“, je rekel mag. Jokej Logar, organizator turneje pod pokroviteljstvom avstrijske in slovenske ambasade, Avstrijsko-kanadske družbe ter Vseslovenskega kulturnega odbora.
Za vse potnike je bilo to potovanje nepozabno doživetje. Obiskali so Kanado, drugo najvecjo deželo na svetu s svojimi neverjetnimi dimenzijami in metropole kot Toronto, Montreal in Ottawa. Videli pa so tudi najvecje naravne lepote sveta kot „1000 Islands“ in Niagara slapove.

Das Oktet Suha und das Jauntal Trio präsentieren am „Kanadischen Abend“ ihre Eindrücke von der Tournee durch Kanada und die USA in Form von Fotos, Filmen und Dokumentationen. Vorgestellt wird auch das Konzertprogramm der Tournee, die von zahlreichen Sponsoren unterstützt wurde.
Bilanz der Tournee: 11 000 zurückgelegte Kilometer, 19 Tage, 3500 begeisterte Gäste, 40 Reisende.
Die Reise lief vom 12. August bis 4. September 2013 und stand unter dem Ehrenschutz der österreischischen und slowenischen Botschaft und des VSK sowie der Österreichisch-Kanadischen Gesellschaft.   „Die Lieder und Melodien aus der Heimat haben viele Menschen zu Tränen gerührt”, berichtet Mag. Jokej Logar, der Organisator. Für alle  Reisenden sei es ein unvergessliches Erlebnis gewesen, das zweitgrößte Land der Welt mit seinen unglaublichen Dimensionen und den Metropolen wie Toronto, Montreal und Ottawa zu erleben. Ebenso die Besichtigungen der Naturparadiese wie der „1000 Islands“ und der der  Niagara Falls.

klroktet_kanada10 klroktet_kanada11 klroktet_kanada12 klroktet_kanada15 klroktet_kanada16 klroktet_kanada17 klroktet_kanada18 klroktet_kanada20 klroktet_kanada25 klroktet_kanada26 klroktet_kanada27 klroktet_kanada28 klroktet_kanada29 klroktet_kanada30 klroktet_kanada34 klroktet_kanada36 klroktet_kanada37 klroktet_kanada47 klroktet_kanada48 klroktet_kanada52 klroktet_kanada53 klroktet_kanada54

Medkulturni projekt 2013

KPD Drava je izvedlo zelo zanimiv medkulturni projekt v sodelovanju z ljudsko šolo Žvabek. Kreatini del projekta je vodila Christine Meklin-Sumnitsch. Njej ob strani so z otroci delale Vida Logar, Vera Karner, Alexandra Loser in Rozina Katz. Mašo je bral gospod župnik Simon Wutte, besedila je pripravila Edith Micheu. Nato je sledilo družabno srečanje pri      Luknarju.

MEDKULTURNI PROJEKT 2013

klrprojekt27Žvabek, sreda 6. November 2013 – 15 h

KPD Drava in ljudska šola Žvabek vabita na medkulturni projekt pod geslom „Moj svet domá“. Projekt vodi Christine Meklin – Sumnitsch. Otroci naj bi ob risanju iskali svojo kulturno identiteto. Prireditev bo v ljudski šoli. Projektu sledijo ob 17.30 h Martinovanje, otroška maša in družabno srečanje.

Der Kulturverein Drava und die Volksschule Schwabegg laden zum interkulturellen Projekt unter dem Titel „Moj svet domá/Meine Welt Zuhause“. Es handelt sich um ein Kunstprojekt unter der Leitung von Christine Meklin-Sumnitsch. Untersucht wird die emotionale Bindung der Kinder und Jugendlichen mit ihrer Heimat, ihrem Elternhaus und ihrem Zuhause. Beim Malen und Gestalten erhalten sie die Möglichkeit, ihre Träume, Wünsche und Ängste bildnerisch zum Ausdruck zu bringen. Das Projekt soll den Kindern helfen, in einer globalisierten Welt ihre eigene kulturelle Identität zu erforschen. Die Veranstaltung findet in der Volksschule statt. Danach folgen ein Laternenumzug und eine Kindermesse mit Pfarrer Simon Wutte und anschließend eine gemeinsame Jause.

Richard Grilc 50

Richard Grilc je praznoval 50. rojstni dan – 10. 10. 2013. Fešta je bila 12. oktobra v gostilni Brančurnik. Lutke Suha so pod vodstvom Vide Logar pripravile Richardu zanimive kulturne čestitke.

25. SREČANJE VIŽARJEV::VOLKSMUSIKANTENTREFFEN

Jubilejno 25. Srečanje vižarjev na Svetem mestu se bo letos pričelo v nedeljo, 11. avgusta ob 14. uri nad travniku pod cerkvijo. Das Jubiläums-Volksmusikantentreffen findet heuer zum 25. Mal in Heiligenstadt/Sveto mesto štatt. Am 11. August um 14h auf der Kirchenwiese.

21. Festival Suha

Wie ein klangvoller Sommernachtstraum ging das 21. internationalen Festival Suha auf Schloss Neuhaus/Suha und in Dravograd/Slo zu Ende. Mit hochkarätiger Vokalmusik aus Österreich, Italien und Slowenien und vielen Ehrengästen, darunter Bischof Alois Schwarz, die slowenischen Generalkonsulin Dragica Urtelj, der ORF Journalist Eugen Freund, Museumsdirektor Peter Liaunig, die Landtagsabgeordneten Zalka Kuchling und Jakob Strauß, die Unternehmer Josef Rutar, Josef Urbas und Adolf Gojer, Primarius Walter Döller, die AMS-Chefin Helena Wutscher, Monsignore Ivan Olip, Reinhold Stückler, der Leiter des St. Pauler Kultursommers und vielen anderen. Durch das Programm führte Mag. Raimund Grilc. Danke allen, die dazu beigetragen haben.

Dokaj uspešno in zvočno se je iztekal 21. mednarodni Festival Suha. Gostil je odlične glasbene goste iz Avstrije, Slovenije in Italije. In spet je bila dolga vrsta častnih gostov iz družbenega, kulturnega, gospodarskega in političnega življenja: Škof Schwarz, generalna konzulka Dragica Urtelj,vrhunski novinar Eugen Freund, deželna poslanca Zalka Kuchling in Jakob Strauß, podjetniki Josef Rutar, Josef Urbas in Adolf Gojer, primarij Walter Döller, Helena Wutscher, Monsignore Ivan Olip, župan Gerhard Visotschnig in mnogi drugi so nas počastili s svojim prihodom. Spored je povezoval mag. Raimund Grilc. Hvala vsem, ki so pripomogli k temu uspehu.

PIS – Graz 25.5.2013

Pevsko – instrumentalna skupina si je ogledala musical „Cats“ in preživela en lep skupen dan.

Cats –

 

Allein 250 000 Zuschauer in Wien für das Original im Theaterzelt und ein begeistertes Publikum von Hamburg über Berlin bis Zürich: Unter der Schirmherrschaft von Prof. Peter Weck erobert der weltweite Publikumsliebling seit 2011 erneut die Herzen von Jung und Alt in den Metropolen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz – erstmals in Europa im eigenen Theaterzelt und in der Londoner Originalinszenierung in deutscher Sprache!

 

Mit über 65 Millionen Besuchern weltweit ist CATS eines der beliebtesten Musicals überhaupt. Doch nie zuvor haben Sie den Trubel des Katzenballs so hautnah erlebt wie im CATS-Theaterzelt. Denn näher als hier kann man dem ergreifenden und mitreißenden Bühnengeschehen nicht sein: Die große Rundbühne des speziell für das Musical konzipierten Theaters ist zu drei Vierteln von Sitzreihen umschlossen. Keiner der 1800 Plätze ist mehr als 20 Meter von der Bühne entfernt. Damit sorgt der besonders imposant in Szene gesetzte Klassiker für das intensivste Musical-Erlebnis seit Jahren.

 

Die eindrückliche Musik aus der Feder Andrew Lloyd Webbers mit dem berührenden Hit „Erinnerung“, das zauberhafte Bühnenbild und die atemberaubende Choreografie – im CATS-Theaterzelt offenbaren sie einen der schönsten, emotionalsten Momente der Musical-Geschichte.